คำของผึ้ง

I am a honey-bee buzzing away,
ฉันคือแมลงผึ้ง พาพวกอึงอื้ออัมพร
Over the blossoms the long summer day.
พันเคล้าเหล่าเกสร กะทั่งผ่านกาลคิมหันต์
Now in lily’s cup drinking my fill
เดี๋ยวไปดอกลิลี่ เริงฤดีดื่มจนตัน
Now where the roses bloom under the hill.
เดี๋ยวไปที่ดอกมัน ทนะงามตามไศล
Gaily we fly, my fellows and I,
เราบินระเริงรื่น ผึ้งอื่นๆ และฉันไซร้
Seeking the honey our hive to supply,
เสาะหาน้ำหวานไว้ เพื่อได้ใช้กันในรัง
Up in the morning no laggards are we,
เริ่มต้นแต่เช้าตรู่ ไป่ยอมอยู่ในภวังค์
Skimming the clover tops ripe for the bee.
วู่วู่หมู่ไม้ดัง ด้วยเสียงเราเหล่าภมร
Waking the flowers at dawn of day,
ปลุกมวลหมู่บุปผา แต่เพลาตะวันอ่อน
Ere the bright sun kiss the dewdrops away.
ก่อนแสงทินกร จะเริ่มลิ้มชิมน้ำค้าง
Merrily singing, busily winging,
เริงรื่นชื่นจิตต์ร้อง ปีกมุ่งปองพะยุงร่าง
Back to hive with the stores we are bringing.
แล้วคืนยังรังกลาง เพื่อเก็บน้ำที่นำมา
No idle moments have we through the day,
ไม่เคยคิดเกียจคร้าน ฤๅว่างงานสักเวลา
No time to squander in sleep or the play.
ไม่เคยคิดจะหา เวลาผ่อนหย่อนกายี
Summer flying, and we must be sure,
คิมหันต์ผ่านพ้นไป เป็นนอนใจได้ดีๆ
Food for the winter at once to secure.
ดลหนาวเรายังมี อาหารมากไม่ยากกาย
Bees in the hive are up and alive-
บรรดาผึ้งในรัง คงชีวังไม่วางวาย
Lazy folks cannot prosper or thrive.
คนคร้านงานดูดาย ย่อมเสื่อมทรามความจำเริญ
Awake little mortals, no harvest for those
เร่งตื่นเถิดทวยชน ใครจะขนข้าวมาเชิญ
Who waste their best hours in slothful repose.
ผองผู้มัวเพลิดเพลิน หลงหลับคร้านด้วยการเขลา
Come out. To the morning all bright things belong;
เคลื่อนออกนอกเตียงเถิด ของดีเกิดแต่เช้าเช้า
Come listen awhile to the honey-bee’s song
ชมเพลงของพวกเรา แล้วเร่งนึกตรึกหนทาง
Merrily singing, busily winging
เริงรื่นชื่นจิตต์ร้อง ปีกมุ่งปองพะยุงร่าง
Industry ever its own reward bringing.
ความเพียรไป่ละวาง ย่อมจะดลซึ่งผลดี

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ