เหล้า

๑. ทำไมจึ่งจำต้องผูกมิตรกันด้วยเหล้า ?

๏ การปลูกมิตรสมานมิตรคิดทางถูก ในการปลูกสมานปลื้มด้วยดื่มเหล้า
ก็เห็นเหมาะฉะเพาะหมู่ผู้ขี้เมา เพื่อนดีเขาคงไม่คบต้องหลบละ
อันมิตรแท้ที่จะปลูกพันธ์ผูกยึด ด้วยประพฤติดีต่อมิตรวิสสาสะ
เหนี่ยวน้ำใจไว้ได้มั่นด้วยธรรมะ “สี่สังคหะวัตถุ” ใช่สุรา ฯ

๒. ทำไมจึ่งจำต้องให้พรกันด้วยเหล้า ?

๏ สมัยนิยมเยี่ยงเราชอบเอาอย่าง ให้พรกันนั้นทางที่ถูกท่า
ของอื่นใช้ดื่มก็ได้-เช่นโซดา หรือน้ำชาน้ำหวานสถานควร
จำเป็นหรือ?-เราต้องอวยกันด้วยเหล้า เป็นของเมามีโทษได้โปรดหวน
นึกดูเถิดถ้าหนักอาจชักชวน แตกมิตรมวลไม่มีคุณมาจุนเจือ ฯ

๓. ทำไมจึ่งจำต้องเจริญอาหารด้วยเหล้า ?

๏ อาหารเดินเจริญด้วยใช้เหล้า ฉะเพาะเขาคนติดน่าคิดเหลือ
เหตุเป็นไปในกะเพาะเพราะพิษเชื้อ เกิดเป็นฝ้าพาให้เบื่อโดยเชื่อใจ
จึงดื่มเหล้าเข้าไปพลันมันกัดฝ้า รสโอชาอาหารบรรดาลได้
ชั่วครั้งคราว; ยาวนานกาลต่อไป ก่อโรคภัยให้โทษโหดร้ายครัน ฯ

๔. ทำไมจึ่งจำต้องช่วยกำลังหัวใจด้วยเหล้า ?

๏ คนกินเหล้าเข้าไปหัวใจฉีด เลือดขึ้นขีดขั้นแรงคึกแข็งขัน
แต่การเกิดกำลังดั่งว่านั้น แท้จริงมันไม่ได้ให้ผลดี
กลับเป็นโทษถึงที่ทอนชีวิต เส้นโลหิตแตกกระจายตายเป็นผี
แม้เมาสร่างหมดสิ้นกายอินทรีย์ อ่อนเพลียมียิ่งกว่าไม่ได้ดื่มเลย ฯ

๕. ทำไมจึ่งต้องช่วยความคิดด้วยเหล้า ?

๏ โดยที่ตนติดเหล้าเข้าใจผิด ว่าความคิดคงเลิศโปร่งเปิดเผย
เหตุใช้ช่วยด้วยสุรามาชินเคย แล้วอ้างเอ่ยเอาฉะนั้นโดยดันดึง
จงนึกดูผู้ไม่ใช่นักเหล้า แท้ก็เขาคิดอะไรได้ทันถึง
อาจวิเศษกว่าซ้ำน่าคำนึง ฉะนั้นจึงว่าไม่จริงอย่างยิ่งเทียว ฯ

๖. ทำไมจึ่งจำต้องย้อมใจให้กล้าหาญด้วยเหล้า ?

๏ กินเหล้าพากล้าหาญหากค้านแก้ ก็จริงแลแต่ว่าน่าเฉลียว
ใช่กล้าหาญสถานดีแน่ทีเดียว ต้ายมันเกี่ยวกับเหล้าของเมามาย
เหมือนถูกย้อมย่อมขาดปราศสติ ประมาทมิพิจารณ์การทั้งหลาย
เลือดฉีดหน้ามึนหน้านัยน์ตาพราย พาให้กลายกล้าในที่ไม่ควร ฯ

๗. ทำไมจึ่งจำต้องบรรเทาทุกข์ด้วยเหล้า ?

๏ มีทุกข์ร้อนผ่อนได้ด้วยใช้เหล้า เป็นการเข้าใจผิดคิดห้วนห้วน
เมื่อเมาแอ๋อาจสุขลืมทุกข์มวล อย่างสำนวนซึ่งตำหนิติคนเมา ฯ
คำเขาพูด: “พอเหล้าล่วงเข้าปาก ความทุกข์ยากหายไป” ใช่เพราะเหล้า
ทำให้หาย; หากสร่าง, จะบางเบา ทุกข์ก็เปล่า, ลงปลาย, อาจกลายทราม ฯ

๘. ทำไมจึงจำต้องแก้กระหายน้ำด้วยเหล้า ?

๏ ธรรมดาว่าสัตว์ดิรัจฉาน ชาติสันดานด้อยต่ำเลวซำสาม
เช่นหมูหมากาไก่ใดก็ตาม เมื่อมีความกระหายชลกะวนกะวาย
มันทุกตัวกลั้วคอต่อชีพได้ ด้วยดื่มน้ำทำให้เพลากระหาย
มนุษย์ชอบใช้เหล้าของเมามาย ผิดมุ่งหมายอายมันพวกนั้นนัก ฯ

๙. ทำไมจึ่งจำต้องบำบัดโรคด้วยเหล้า ?

๏ เมื่อเจ็บป่วยปวดท้องต้องกินเหล้า ยกตัวอย่างอ้างเอาไม่เข้าหลัก
ยาแก้โรคโลกนี้มีพร้อมพรัก เพื่อการจักกำจัดตัดต้นตอ
เหล้านั้นไซร้มิใช่ยา, ถ้าเป็นได้ ก็ต้องใช้ในทำนองทางของหมอ
เวชชศาสตร์อาจพูดพิสูจน์พอ กินมากก่อเกิดพิษเพราะฤทธิ์เมา ฯ

สรุปเรื่องเหล้า

๏ สรุป ความตามกถาสุราแถลง ๙ บท แจ้งจรดเรื่องเนื่องด้วยเหล้า
โลกยังเห็นเป็นดีนี่แหละเรา ยากจะเข้าใจคำเช่นพร่ำมา
ผู้นิยมชมชอบต้องตอบแย้ง ใครขืน “แห้ง” ควรเห็นว่าเป็นบ้า
พวกเลิกเหล้าอ้างเอาอเมริกา ศัพท์สมญายังเรียกว่า“เปียก”เอย ๚

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ