การอบรมตน

กาพย์ยานีลำนำ ๑๑
๏ เราต้องประคองใจ เหนี่ยวรั้งไว้จนได้จริง
โดยไม่ให้ไหวติง ตามสิ่งชั่วกลั้วอารมณ์ ฯ
๏ รู้สึกนึกหวาดต้อง ขนลุกพองสยองผม
พึงเทียบเปรียบนิยม เหมือนอย่างตัวกลัวอาชญา ฯ
***
๏ เราต้องประคองใจ เหนี่ยวรั้งไว้ให้ปรารถนา
สิ่งดีที่นำมา ซึ่งสาระประโยชน์ผล ฯ
๏ เต็มตามความสามารถ ทั้งเฉียบขาดอาจอดทน
ปรีดาปราโมทย์กมล เหมือนได้แก้วนึกแล้วสม ฯ
***
๏ เราต้องประคองใจ เหนี่ยวรั้งไว้ให้นิยม
ในทางข้างอบรม บ่มบำเพ็ญสิ่งเป็นคุณ ฯ
๏ ละชั่วกลัวอย่าใกล้ ทำดีไว้ให้ไพบูลย์
พร้อมสรรพสนับสนุน น้อยยึดยุดพุทธ์ศาสน์สอน ฯ
***
๏ เราต้องประคองใจ เหนี่ยวรั้งไว้ให้แน่นอน
ไม่มาอนาทร ร้อนใจตนตามผลกรรม ฯ
๏ สิ่งใดล่วงไปแล้ว ต้องนึกแน่วในแนวธรรม
เพียงรู้เป็นครูจำ ไม่เสียใจดีใจเกิน ๚

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ