มิตรแท้มิตรเทียม Flatterers and Friends

Everyone that flatters thee Is no friend in misery.
ทุกคนที่พูดยอพะนอเจ้า ในยามเศร้ามิใช่จะเป็นสหาย
Words are easy, like the wind; Faithful friends are hard to find:
อันคำพูดเหมือนลมชมสบาย ส่วนเพื่อนตายหายากลำบากครัน
Every man will be thy friend Whilst thou has where with to spend:
ทุกคนจะนับเจ้าเอาเป็นเพื่อน เมื่อทรัพย์เกลื่อนจับจ่ายได้มหันต์
But if store of crowns be scant, No man will supply thy want.
เมื่อทรัพย์สินสิ้นแล้วก็แล้วกัน ใครจะปันสินให้เห็นไม่มี
If that one be prodigal, Bountiful they will him call.
ถ้าผู้ใดจ่ายทรัพย์อย่างยับย่อย เพื่อนไม่น้อยมาพลันขมันขมี
And with such-like flattering, “Pity but he were a king.”
แล้วพูดจายกยอเกินพอดี “เสียดายที่เพื่อนมิใช่พระราชา”
If he be addict to vice, Quickly him they will entice.
ถ้าหากเขาหลงใหลไปทางชั่ว ก็เลยยั่วให้ใกล้เข้าไปหา
But if fortune once do frown, then farewell his great renown:
แต่ถ้าถึงคราวยับอัปรา อันหน้าตาโตใหญ่ก็คลายลง
They that fawned on hime before, Use his company no more.
คนซึ่งเคยจงรักและภักดี ก็หลีกลี้หลบไปไม่ประสงค์
He that is thy friend indeed, He will help thee in thy need:
ผู้ที่เป็นเพื่อนตายน้ำใจตรง ย่อมจะสงเคราะห์เจ้าคราวต้องการ
If thou sorrow, he will weep: If thou wake, he cannot sleep:
ถ้าเจ้าทุกข์เขาต้องพลอยร้องไห้ ถ้านอนไม่หลับเขาก็เฝ้าพล่าน
Thus of every grief in heart He with thee doth bear a part,
ทุกข์ทั้งปวงอยู่ในดวงกมลมาลย์ เขาเอาภารทุกข์ด้วยช่วยผ่อนปรน
These are certain signs to know
นี่เป็นลักษณะที่จะรู้ ว่าคนผู้พูดจ้อคอยยอผล
Faithful friend from flattering foe.
ผู้ใดเป็นอมิตรคิดผจญ หรือเป็นคนใจซื่อถือสัตย์ เอย.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ