มารดา

Hundreds of stars in the pretty sky,
อันดาวรายหลายร้อยพร้อยอากาศ
Hundreds of shells on the shore together,
ตามชายหาดดาษดาด้วยฝาหอย
Hundreds of birds that go singing by,
นกร้อยร้อยร้องหลามตามลมลอย
Hundreds of bees in the sunny weather,
ฝูงผึ้งร้อยร้อยผึ้งผึ่งแดดมา
Hundreds of lambs in the purple clover,
เป็นหมู่หมู่แกะหลายใต้พฤกษา
Hundreds of butterflies on the lawn-
ฝูงผีเสื้อแน่นสนามจนหลามตา
But only one mother, the wide world over.
แต่มารดาผู้เดียวไซร้ในโลกเอย.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ