เจ้าจอมมารดากลิ่น รัชกาลที่ ๔

เจ้าจอมมารดากลิ่น รัชกาลที่ ๔

 

เจ้าจอมมารดากลิ่น รัชกาลที่ ๔

พ.ศ. ๒๓๗๙-๒๔๖๘
ฉายเมื่อพระชันษากรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ครบ ๗๐ ปี

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ