โคลงสุภาสิตเบ็ดเตล็ด

ความลอาย

๏ มีอายอาจสกัดกั้น กันทาง ชั่วแฮ
จักประพฤติชั่วอายขวาง ขัดไว้
ผู้มีหฤทัยจาง จืดต่อ หิรินา
จึงประพฤติความชั่วได้ แน่แท้เทียวเธอ ฯ
๏ อุดนานแรกออกนั้น แสนอาย
ลมล่อยพลอยจับกาย รริกเริ้ม
หน้ามือจักษุลาย แลพร่าง
เหงื่อหยดขาสั่นเทิ้ม อุทัจด้วยคนดู ฯ

ความงาม

๏ เพ็ญบูรณ์เกียรติยศทั้ง บริวาร
งามเลิศใดบปาน เปรียบได้
เพ็ญทรัพย์อีกคำขาน สัตย์ทุก เมื่อนา
งามยิ่งงามแท้ให้ ทั่วผู้สรรเสริญ ฯ

ความสรรเสริญ

๏ ผู้หาญราญเศิกสู้ ไป่หนี
หนึ่งเหล่าคณะเมธี ทั่วหน้า
อีกสงฆ์พิสุทธิ์ศี ลวัตยิ่ง ยงเฮย
หญิงซื่อสุจริตกล้า สี่นี้ควรชม ฯ

----------------------------

  1. ๑. อุด เปนคำแผลง หมายความว่าอยู่แต่ในที่อันเดียว

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ