โคลงตอบกรมพระดำรง ฯ

ถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ในวันประสูติ

ทรงพระนิพนธ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒

----------------------------

โคลงของกรมพระดำรงราชานุภาพ

๏ ฝาตลับรูปไข่ถ้วย ทูลถวาย
เฉกเช่นไข่ขวัญหมาย อรรถชี้
นิพนธ์พจนแทนบาย ศรีปาก ชามแฮ
สมโภชวันเฉลิมนี้ เพิ่มพร้อมพรถวาย ฯ
๏ สมเด็จพระพี่เจ้า จอมสยาม
จงโปร่งปราศพยาธิความ ขุ่นไข้
เสวยสุขสวัสดิ์งาม วรรณผ่อง เพ็ญ เทอญ
เจริญพละพระชนม์ให้ ร่วมร้อยปีประมาณ ฯ

โคลงทรงตอบแทนทูลกระหม่อมหญิง

๏ ไข่ถ้วยแทนไข่เข้า เฉลิมขวัญ
อีกพจนประพันธ์อวย สวัสดิ์พร้อม
ประทานลูกสมัยวัน อุบัติศก นี้นา
ลูกธมาโนชน้อม นบน้อมขอบพระคุณ ฯ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ