พระราชปุจฉาสมเด็จพระนารายน์เพิ่มเติม

เมื่อพิมพ์หนังสือประชุมพระราชปุจฉาภาคที่ ๑ แล้วแต่ยังมิได้จำหน่าย หอพระสมุดฯ ได้ฉบับพระราชปุจฉาของสมเด็จพระนารายน์มาอิก จะงดเสียก็เสียดาย จึงพิมพ์เพิ่มเติมไว้ต่อไปนี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ