เครื่องไทยทาน

ซึ่งต้องประเคนพระสงฆ์ในโอกาศบุณย์ราชาภิเษก

พระสงฆ์สวดพระพุทธมนตร์ ขึ้นพระที่นั่งพระมหามนทีรกับบุณย์ราชาภิเษก รวมทั้งสิ้น ๖๗ องค์ ฯ

ต้องกรมวัง อาลักษณ กับคลัง ซื้อเครื่องไทยทานดุจมีจำนวนข้างหลังนี้ในหน่วยสิ่ง

ไตรแพรหนึ่งข้าง เทศหนึ่งข้าง สบงแพร หนังเชิงก้านคีบ ผ้าเช็ดหน้าขาว โคมหลอดเทียนบารัง ห่อเทียนบารังใหญ่ยาว กมบิดโกน หินลับกมบิด กาสานแต๋ แตนายยีสิม กาน้ำทองเหลือง น้ำตาลบารัง ธูปหอมอย่างละออ ไม้ขูดเพลิง ฉัตรคันฤษี

ทำโภชนาหาร จังหันซึ่งถวายพระ ๓ สำรับ จังหันพระสงฆ์ ๔๘ สำรับ หน้าที่งารหุงเข้าสุกจังหัน ๔๘ องค์ต้อง ๗๒ นาล ซื้อฟืนเผา ฯ

ออกญาอำรุงสักการะ กับพระปานาธิบดี หน้าที่งารต้มแต๋ เรียบต้มแต๋ประเคนพระสงฆ์ แต๋นายยีสิม ๔ มัด น้ำตาลขาวบารัง ๑๐ นาล ถ่านโกงกาง ๔๐ นาล ฯ

กรมราชการสตรีข้างในพระบรมราชวัง ต้องเรียบมอบให้หน้าที่งารประเคน กับใช้การในบุณย์ ฯ ขมวนผึ้ง ๖๐ นาล ด้ายไส้ ๔ นาล ธูปเหลือง ๓๐ มัด เทียนบารังเปลือย ๙ หีบ เทียนบารังซอง ๓ หีบ ยา ๓๐ นาล หมากสง ๓๐ นาล พลูสำรอง ๕ พัน สีเสียด ๘ นาล ใบตองสด ๒๕๐ มัด ใบตองเกรียม ๑๒๐ มัด ปูนแดง ๒ ตุ่ม ถ่านโกงกาง ๑ หาบ น้ำมันมะพร้าว ๑ นาล ฯ

  1. ๑. ไตรแพรหนึ่งข้าง คือไตรผ้าสลับแพร เทศหนึ่งข้าง แต่ก่อนเป็นไตรผ้าทอในพื้นเมืองสลับกับผ้าเทศ เดี๋ยวนี้เป็นผ้าเทศอย่างเลวสลับกับอย่างดี

  2. ๒. หนังเชิงก้านคีบ คือเกือกคีบ

  3. ๓. กาสานแต๋ คือกาถังสานด้วยหวายชนิดมีกาน้ำชากับถ้วยพร้อมอยู่ในนั้น

  4. ๔. แตนายยีสิม คือเน่ยจีซิมแต๋ เป็นชาทำด้วยไส้บัว

  5. ๕. ฉัตรคันฤษี คือร่มคันไม้ไผ่ - ไม้ไผ่สีสุก – ไม่ไผ่ฤษีสุข ดูเรื่องฤษีสุขวัฒนดาบส ในหนังสือนารายณ์สิบปางฉะบับเก่า

  6. ๖. นาล เป็นทนานกะโหลกมะพร้าวก็ได้ เป็นมาตราชั่งก็ได้ ถ้าเป็นมาตราชั่ง นาลหนึ่งหนักประมาณ ๔๐ บาท

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ