พระประวัติสมเด็จพระมณีวงศ

กรุงกัมพุชาธิบดี

พระราชกำหนดบุณย์ราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระศรีสุวัตถิ์มณีวงศ์ จอมจักรพงศ์หริราชปรมินทรภูวนัยไกรแก้วฟ้าสุราลัย พระเจ้ากรุงกัมพุชาธิบดี เป็นเจ้าชีวิตเลอหัว

พระองค์เป็นพระราชบุตราแรก แห่งพระบาทสมเด็จพระศรีสุวัตถิ์จอมจักรพงศ พระเจ้ากรุงกัมพุชาธิบดี กับสมเด็จพระวรราชินีบรมบพิตร พระนาม (วณ) ทรงประสูติเนากรุงภนมเพ็ญ กรุงกัมพุชาธิบดี เนาไถงจันทร ๑๐ เกิด แขบุสส์ ฉนำชวดอัฏฐศก พระพุทธศักราช ๒๔๒๐ มหาศักราช ๑๔๙๘ จุลศักราช ๑๒๓๘ ต้องกันกับไถงแขยังวีเยร ฉนำบารัง ๑๘๗๕ ฯ

ทรงได้เรียนวิชชายุทธนาสงครามในกรุงบารังแสส แล้วได้ตั้งเปนที่แสว ดือบาไตยยองกมมองดองต์ แม่ทัพศักดิ ๔ ในกรมพยูหะบารังแสส แล้วได้ทำราชการมีคุณบำเหน็จมหาประเสริฐ ได้สุวรรณบัตรเปนสมเด็จพระแก้วฟ้า แล้วทรงรับราชสมบัติ ต่อแต่พระบาทสมเด็จพระศรีสุวัตถิ์ เปนพระวรราชบิดา ตั้งแต่ไถงอังคาร ๑๑ เกิด แขสราพ ฉนำเถาะนพศก พระพุทธศักราช ๒๔๗๐ ต้องกันกับไถง ๙ แขอูต ฉนำ ๑๙๒๗ ในพระชันษา ๕๒ ฉนำ ฯ

  1. ๑. เกิด คือข้างขึ้น อย่างเราเคยพูดว่าวันเกิดวันดับ

  2. ๒. บุสส์ มาแต่ เปาษ แห่งภาษาสันสกฤต คือเดือนญี่

  3. ๓. ยังวิเยร คือ Janvier เดือนมกราคม

  4. ๔. บารัง คือ ฝรั่ง อักษรเขมรไม่มีตัว ฝ ตัว ฟ ใช้ ใช้ตัว บ ตัว ว แทน

  5. ๕. แสว ดือบาไตยยองกมมองดองต์ คือ Chef de bataillon Commandant,

  6. ๖. สราพ มาแต่ศราวณ แห่งภาษาสันสกฤต คือเดือนเก้า

  7. ๗. อูต คือ Aout เดือนสิงหาคม

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ