ลงคำสั่ง

ทรงพระราชานุญาต

พระกรุณา พระบาทสมเด็จพระศรีสุวัตถิ์มณีวงศ์ จอมจักรพงศ

พระเจ้ากรุงกัมพุชาธิบดี เป็นเจ้าชีวิตเลอหัว

ลายพระหัดถเลขา พระศรีสุวัตถิ์มณีวงศ

ยลพร้อม

กงสีย์เสนาบดี

กรมพระนโรดมภาณุวงศ ที่อัครมหาเสนาธิบดี

ภาณุวงศ

นักออกญาจักรีธิบดีกุญชร ปุน นักออกญาวังวรเวียงชัย ชวน
นักออกญายมราช ชา กรมหลวงศรีสุวัตถิ์สุภาณุวงศ ที่กระลาโหม สุภาณุวงศ

----------------------------

  1. ๑. กรมหลวงศรีสุวัตถิ์สุภาณุวงศ์ ในต้นฉะบับเขียน “สุผานุวงส” เห็นจะเป็นเพราะซ้ำกับกรมพระนโรดมภาณุวงศ จึงยักอักษรเสีย เห็นว่าไม่ได้ความจึงไม่เขียนตาม หรือหนึ่งจะเป็น ศุภ + อนุวงศ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ