คำรบ ๓ ไถงอาทิตย์ ๕ เกิดแขทุติยาษาฒ คือไถง ๒๒ แขสูเยต

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ