อารัมภพจนาท

ตั้งใจจะแต่งเรื่องใหม่ ๆ แจกเถลิงศกทุกปี พเอีญปีนี้ป่วย หมอห้ามการใช้สมอง จึ่งต้องค้นหนังสือที่แต่งไว้เก่า ซึ่งยังไม่หมายพิมพ์นั้นพิมพ์

กรมพระ นราธิปประพันธ์พงศ์

๏ กุมภ์ ๒๔๗๒

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ