เดือน ๑๑ จุลศักราช ๑๒๔๓

วัน ๗ ๑๑ ค่ำ ปีมะเส็ง ตรีศก จุลศักราช ๑๒๔๓

เวลาเช้าเสด็จออกทรงประเคนโถเข้ากระยาคู แล้วเสด็จออก ขุนนางบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้น พระยาพิพัฒน์อ่านบอกเมืองนนทบุรี เมืองสมุทรสาคร ทำการเฉลิมพระชนมพรรษา แล้วเสด็จขึ้น สมเด็จกรมพระ สมเด็จกรมหลวงพระองค์น้อย กรมหมื่นพิชิต พระองค์เจ้าวรวรรณ พระยาภาส เอานกพิลาปอย่างเปาเตอร์มาทูลเกล้า ฯ ถวายทอดพระเนตร สมเด็จกรมหลวงพระองค์น้อย ถวายนกเปาเตอร์คู่ ๑ มีลูก ๒ ตัว กรมพิชิตถวายคู่ ๑ พระยาไชยสุรินทร์เฝ้าถวายรายค่าเช่าตึกวัดประยูรวงศ์ มีพระราชหัตถเลขาสั่งให้เฉลี่ยฉะบับ ๑ ร. ที่ /๔๓ กับให้ยกส่วนที่ ๓๒ ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ไปเปลี่ยนพระราชทานพระองค์เจ้าไชยันตมงคล แล้วมีพระราชหัตถ์ ร. ที่ /๔๓ ถึงเจ้าพระยาภาณุวงศ์ เรื่องกงสุลอเมริกันบอกว่าคอเวอนเมนต์อเมริกันส่งขึ้นอินชิสเตอกับเหรียญมารางวัลรายาอะไร ชื่อเรียกรัว ๆ ให้สืบที่กลาโหมเสีย แล้วมีพระราชหัตถ์ตอบขอบใจหมอดินไปฉะบับ ๑ ในการเฉลิมพระชนมพรรษา แล้วเสด็จขึ้น

วัน ๑ ๑๑ ค่ำ ปีมะเส็ง ตรีศก จุลศักราช ๑๒๔๓

ทรงพระอักษรแล้วทอดพระเนตรนกพิลาป แยกโคไปน์ต่าง ๆ แล้วสมเด็จกรมพระเฝ้าเรื่องต่างๆ พระราชทานสมุดเรื่องความหลวงวารีไป กับถวายลิงเผือกตัว ๑ เหลืองทั่วตัวเป็นเหมพรรณพานรได้ เจ้าพระยาภาณุวงศ์เฝ้าถวายร่างตอบจีนถึงจงต๊กเมืองกวางตุ้ง ว่าด้วยรับคำประกาศฉะบับ ๑ ถึงปุนกัง ว่าด้วยรับคำประกาศและเสียใจที่ไม่ยอมให้ไปก้องทางเทียนจิ๋นฉะบับ ๑ ทรงเซ็นตั๋วเงินยืมนำเบอร์ ๒๙-๓๐-๓๑-๓๒ พระราชทานทูลกระหม่อมพระองค์น้อย เซ็นหนังสือทูลกระหม่อมพระองค์ใหญ่ ว่าด้วยจีนพวกงิ้วฆ่านายพินทหารตาย ให้พระยามหามนตรีรับความชำระ แล้วเสด็จขึ้น ค่ำทรงธรรม พระพิมลธรรมถวายเทศนากัณฑ์ ๑ แล้วเสด็จขึ้น

วัน ๓ ๑๑ ค่ำ ปีมะเส็ง ตรีศก จุลศักราช ๑๒๔๓

เวลาเช้า ๕ โมงเสด็จออก กรมหมื่นพิชิตเฝ้าทรงทอดพระเนตรนกพิลาป และทรงหนังสือราชการต่างๆ แล้วกรมหมื่นเทวะวงศ์เฝ้า สมเด็จกรมหลวงภาณุพันธุวงศ์เข้ามาเฝ้า แล้วเสด็จขึ้นเสวยแล้วเสด็จออกทอดพระเนตรทำกรงนก และอื่น ๆ เวลาบ่าย ๕ โมงเศษเสด็จออกขุนนาง พระนรินทร์อ่านบอกเมืองเพ็ชรบุรี บอกน้ำฝนต้นข้าว และพระราชทานเหรียญรางวัลในการตั้งโรงรักษาอหิวาตกโรคแก่ขุนศรีสุพรรณ แล้วเสด็จขึ้น วันนี้สวดมนต์คเชนทรัศวสนาน ไม่ได้เสด็จออก

มีพระราชหัตถ์ที่ ๑๙๘ ถึงมิสเตอร์อาสบาสเตอให้เป็นผู้ดูแลสวนสราญรมย์

วัน ๔ ๑๑ ค่ำ ปีมะเส็ง ตรีศก จุลศักราช ๑๒๔๓

เวลาเช้า ๔ โมงเศษเสด็จออก กรมหมื่นเทวะวงศ์เฝ้า แล้วกรมหลวงภาณุพันธุ์เฝ้าอีกแล้วเสด็จขึ้น เวลาบ่ายเสด็จออก เวลาบ่าย ๔ โมงเศษ เสด็จออก ทอดพระเนตรแห่คเชนทรสนาน แล้วเสด็จขึ้น เสด็จออกทางพระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร พระพิมลธรรมถวายเทศน์ เสด็จขึ้น

วัน ๕ ๑๑ ค่ำ ปีมะเส็ง ตรีศก จุลศักราช ๑๒๔๓

เวลาเช้า ๔ โมง เสด็จออกพระเฉลียง แล้วเสด็จในออฟฟิศ พระไชยยศเฝ้า พระนายไวยเฝ้าถวายแผนที่ที่โรงเอกส์ฮิบิเชน แล้วพระอมรเฝ้า เสด็จขึ้นออกพระเฉลียง สมเด็จกรมหลวงพระองค์น้อยเฝ้า แล้วพระยาภาสเฝ้า

วัน ๗ ๑๑ ค่ำ ปีมะเส็ง ตรีศก จุลศักราช ๑๒๔๓

เวลาเช้า ๔ โมงเศษ กรมหมื่นพิชิตเฝ้าที่พระเฉลียงแล้ว เวลาบ่าย ๒ โมงเศษ เสด็จขึ้น เวลาบ่าย ๔ โมงเสด็จออก พระองค์วรรัตน์เฝ้าถวายกำหนดฤกษ์รับกรม แล้วพระราชทานหนังสือสำคัญ แล้วหม่อมเจ้าจันตรีเฝ้าถวายลายกรอบมุกแล้ว พระองค์ฉายเฉิดเฝ้าถวายทรงปิดทองหนังสือ แล้วเสด็จวัดพระศรีรัตนศาสดารามทอดพระเนตรพระพุทธรูปพระพุทธยอดฟ้า พระพุทธเลิศหล้า ที่รื้อลงจะซ่อม เวลาย่ำค่ำเสด็จกลับพระบรมมหาราชวัง

วัน ๒ ๑๐ ๑๑ ค่ำ ปีมะเส็ง ตรีศก จุลศักราช ๑๒๔๓

เวลาเช้า ๔ โมง เสด็จออก สมเด็จกรมหลวงภาณุพันธุวงศ์ กรมหมื่นพิชิตเฝ้าที่พระเฉลียง เวลาบ่ายโมงเสด็จขึ้น เวลาบ่าย ๓ โมงเสด็จออก ทอดพระเนตรนกพิลาปที่เฉลียง พระยาภาสเฝ้า เวลาบ่าย ๕ โมงเศษ เสด็จออกขุนนาง พระยาศรีอ่านบอกน้ำฝนต้นข้าวเมืองนครนายก แล้วเสด็จขึ้น

เวลาย่ำค่ำกรมหมื่นเทวะวงศ์เฝ้า แล้วทรงธรรม พระพิมลธรรมถวายเทศน์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ