แจ้งความ จำหน่ายหนังสือ นรางกุโรวาท

๏ นรางกุโร,วาทนี้,มีประสงค์ นิพนธ์ลง,พิมพ์อุโฆษ,ประโยชน์สยาม สำหรับสอน,ป้อนวิชา,ปัญญางาม เพื่อส่อความ,สวัสดี,ซีวิไลศ์ จะขวนขวาย,หมายมโนช,ประโยชน์ตน เพื่อเพิ่มผล,โภคา, ก็หาใม่ อยากเผื่อแผ่,แพร่หลาย,กระจายไป สำหรับไทย,ไพร่ผู้ดี,มีไว้ดู ผู้เลี้ยงเด็ก,สอนเด็ก,เล็กๆจำ สกิดดำ,ริห์ผู้ใหญ่,ได้ยามคู่ร คนใม่รู้,ก็จะได้,ไขความรู้ คนรู้ผู้,ฉลาดรอบ,คงชอบใจ ได้อ่านเล่น,เห็นทาง,สางปรีชา ออกปัญญา,ยิ้มแหย่,ฤๅแก้ไข ไหนยังคลาด,ขาดตก,บกพร่องไป ก็จะได้,แต้มเตีม,เฉลีมคุณ, โอ้อนารถ,ปราถนา,กับสามารถ ช่างปลาด,คนละเชื้อ,สุดเกื้อหนุน ปราถนา,ก็ปราถนา,ใค่รหาบุญ ใม่สามารถ,อาจจะดุน,ได้สมปอง เถีดถึงขาด,สามารถ,ก็ปราถนา จำเหหา,อุบายบ่ม,ให้สมช่อง สมกำลัง,สมหวัง,ทั้งลำลอง จึงปรองดอง,ดังจะว่า,ใม่วามือ ๚

๏ ทุกสโม,สระคณา,สมาคม ซึ่งนิยม,เฃียนอ่าน,การหนังสือ สาธารณ์ประโยชน์,โปรดมนุษย์,ผุดกระพือ เพื่อบรรลือ,คุณสุขา,มหาชน แหล่งศึกษา,วิชาลัย,ไหนโรงเรียน เป็นที่เพียร,แผ่พิชา,โศภาผล หอสมุด,หอประชุม,มั่วสุมคน ทุกตำบล,ปถัมภก,ไทยปกครอง เช่นอาราม,คามะสถาน,โรงทานกลาง ล้วนแหล่งสร้าง,คุโณกาศ,โอภาสผยอง ตลอดมหา,อาณาจักร์,แม้นจักปอง ขอสนอง,ปราถนา,บรรณาการ ผู้ปกครอง,ท้องที่,มีประสงค์ จดหมายส่ง,ตราสังเขป,กรุงเทพฯสถาน แพรกนรา,ธิปที่,เคยมีงาน ปรีดาลัย,ลครฉาน,ฉลองกรุง คนคอยตอบ,ก็จะมอบ,คนคอยไป ถ้าจะให้,ไปรสนีย์,ส่งที่มุ่ง ขอแสตมป์, ๑๒ สตางค์,ต่างบำรุง มิต้องพัก,ควักถุง,ยุ่งซื้อเปลือง จะส่งให้,ในประเทศ,เขตรสยาม กำนัลตาม,สติกำลัง,หวังประเตื้อง ความรู้เหล่า,เยาวะกุมาร,สท้านเมือง เกียรติกระเดื่อง,เฟื่องฟุ้ง,พระกรุงไทย ๚ะ

๏ แต่เอกะชน,พ้นพิไสย,แจกได้ทั่ว ทุกครอบครัว,หลายล้าน,ทานใม่ไหว สุดสงเคราห์,เพราะฉนั้น,ท่านผู้ใด อยากจะใคร่,ได้ด้วย,ช่วยราคา เล่มร้อยห้า,สิบสตางค์,เป็นอย่างถูก หลังแฃ็งผูก,แผ่นยก,ใบปกผ้า เพียง ๒ บาท,ประกาศชัด,เป็นอัตตรา ถ้าปราถนา,มากเล่ม,ฤๅเต็มร้อย จะเพิ่มจำนวน,ส่วนร้อย,ตามน้อยมาก ใม่ลำบาก,ทุ่นทรัพย์,กว่ารับย่อย นึกว่าแจก,จำแนกคุณ,อุดหนุนคล้อย ตามมากน้อย,พลอยด้วย,ช่วยเอาบุญ ๚

๏ ตำรานราง,กุโรวาท,ขนาดเล่ม แปดหน้าเต็ม,ยกชุด,สมุดรุ่น พระราชพง,ษาวดาร,สอ้านลมุล ๑๘ ยก,ตกทุน,ก็พอแรง ทุพลพลัง,หวังขยาย,อุบายคืบ เพื่อได้สืบ,ฉบับตี,ทวีแสวง ให้ทั่วถึง,จึงจัด,ทมัดทแมง เยี่ยงมดแดง,ดื้อเอื้อ,หวังเกื้อไทย ๚ะ

๏ เมื่อทุนพอ,พิมพ์ต่อ,เพิ่มข้อแยก ขยายแจก,เจียกผนวก,จำพวกใหม่ ลดราคา,กว่าแต่แรก,จำแนกไป เพราะใช่ค้า,หากำไร,ส่วนในตัว มุ่งสุดแท้,แต่จะแผ่,ให้แพ่รหลาย โดยแจกบ่าย,แยบคายหน่อย,ค่อยยังชั่ว ช่วยพิมพ์ต่อ,ข้อคนึง,ไม่พึงกลัว กว่าจะทั่ว,ท่านที่ปอง,สำรองรอ ๚ะ

๏ เหตุฉนั้น,ท่านผู้ใด,เมื่อได้อ่าน สังเวชวิญญาณ,นิยมด้วย,แล้วช่วยขอ โปรดบอกเล่า,เหล่าสหาย,แพร่หลายพอ โจทย์ต่อๆ,กันไปได้,ขอบใจเอย ๚ะ

๗ มกร ร. ศก ๑๒๙

(นามในเมฆ) พระศรี

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ