นรางกุโรวาท (คำกลอน)

ตำราพระโอสถพระนารายน์

นรางกุโรวาท (คำกลอน)

เป็นหลักวิทโยวาท

สำหรับสอนเด็ก (อย่างใหม่) เทียบหลัก ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, แลอังกฤษ

(ประเสริฐอักษร รจนา)

ร, ศก ๑๒๙

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ