คำปรารพภ์

๏ มนุษย์ทั้งหลาย,ชายหญิง,จริงโทนโท่ ฉลาดโง่,แต่กำเนิด,เกิดสำหรับ ถึงฝนฝึก,ศึกษา,ว่าบังคับ ก็เหลือรงับ,โง่ฃาด,ฉลาดเทียม ถึงกระนั้น,หมั่นศึกษา,พาประเตื้อง จูงคนเงื่อง,โง่ถ่อย,ให้ค่อยเรียม เพิ่มสามารถ,ฉลาดแหลม,ชูแต้มเตี๊ยม ใม่ต้อมเตี้ยม,ตกต่ำ,ดังธรรมะดา เด็กฉลาด,มาทะว่ายัง,ยิ่งสั่งสอน ยิ่งสมพร,พูลเพิ่ม,เฉลิมหล้า หนุนความรู้,ชูเชิด,เกิดปัญญา ทองเนื้อห้า,ให้บรรจบ,นพะคุณ ถึงเด็กโง่,โอวาท,ช่วยพาศนา ดีขึ้นกว่า,เกเร,เนรถุน การดีชั่ว,ตัวทราบ,ไหนบาปบุญ เหมือนไล่จุณ,ะสีกาก,เป็นนากงาม ควรบิดา,มารดา,คณาญาติ ฤๅนักปราช,ครูไทย,ในสยาม จะค้ำชู,ดูแล,กระแสรความ สอนเด็กตาม,ควรสอน,สังหรณ์ใจ ๚

๏ ทวยเมธี,ปรีชา,ที่หาชอบ อารีอารอบ,สอบสม,นิยมไสมย ตั้งหลักรบุ,อนุศาสน์,โอวาทไว้ สำหรับให้,อุทาหรณ์,สอนกุมาร จัดเป็นชั้น,ปันวิชา,ตามอายุ แต่พอจุ,ใจจำเภาะ,เหมาะสมาน ดีแก่เด็ก,ชายหญิง,กว่าศฤงฆาร ควรที่มาร,ดาบิดร,จะสอนตาม แม้นเด็กดี,ฝึกดี,มีวิชา คงสมหน้า,สามารถ,ชาติสยาม มีสินทรัพย์,ประดับยศ,ปรากฎนาม ไม่เสื่อมทราม,ศักดิ์สูญ,สกูลชาย แม้นเด็กชั่ว,รู้ชั่ว,ชักตัวยับ ถึงมีทรัพย์,ยศศักดิ์,มักฉิบหาย การสั่งสอน,ป้อนความรู้,ชูใจกาย น่าแจกบ่าย,บุตร์ธิดา,กว่าเงินทอง สอนลูกหลาน,เหมือนอาหาร,มันหวานเปรี้ยว เด็กก็เคี้ยว,กลืนตพัด,ใม่ขัดข้อง ถูกของเสีย,เด็กก็เอี้ย,ออกเสียท้อง ถูกธาตุต้อง,อิ่มพี,มีกำลัง เพราะฉนั้น,ท่านผู้ใด,ให้โอวาท ควรจะคาด,ควรมิควร,อย่าด่วนคลั่ง คัดแต่ดี,มีคุณ,เคยคุ้นฟัง ดีกว่าสั่ง,สอนตบม,โดยงมงาย ๚

๏ ข้าพเจ้า,เฝ้าหวัง,ตั้งมาโนช เสนอประโยชน์,เอื้อเฟื้อ,เผื้อสหาย เกิดร่วมชาติ,มาทเหมือน,เพื่อนหญิงชาย จึงขวนขวาย,แสวงข้อ,พอพะลัง นิพนธ์พิธี,ที่ท่านผ่อน,สอนเด็กเด็ก แต่ยังเล็ก, เหล่ามนุษย์,เกิดชุดหลัง เพื่อเป็นคุณ,ดรุณะบุตร์,ใม่หยุดยั้ง สำหรับสั่ง,สอนไทย,ไว้วิธี ความประพฤติ,ยึดชอบ,รบอบเบื้อง เป็นพละเมือง,เปรื่องปรีชา,สมราศรี แม้นสามารถ,ฉลาดเฉลียว,ประเปรียวดี คงทวี,วุฒิปลูก,ให้ถูกทาง แบบส่วนนี้,แนะวิธี,ที่จะสอน เด็กแก่อ่อน,ผ่อนขยาย,เป็นหลายอย่าง ขนานนาม,ตามคำ,ใช่อำพราง ดำรานราง,กุโรวาท,ประกาศคุณ เผื่อพ่อแม่,แลครู,ผู้ปกครอง ทราบทำนอง,สอนมนุษย์,ได้อุดหนุน ทางชอบชุบ,อุประถัมภ์,ช่วยค้ำจุน สอนดรุณ,ะบุตร์อุบาย,แยบคายเอย ๚

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ