ชั้นที่ ๓ (อายุระหว่าง ๙ ขวบถึง ๑๐ ขวบ)

๏ เด็กชั้นสาม,ตามเค้า,เก้าถึงสิบ ขวบไหวพริบ,หยิบยก,ใม่ตกหล่น โอวาทเสร็จ,เจ๊ดข้อ,พอแก่ตน สมควรคน,ปกครอง,ปองสอนตาม ๚

ภาคที่ ๑ กิริยา

๏ (ข้อ ๑ วาจาสุภาพ) เด็กรุ่นนี้,ให้ต้องดี,กิริยา ใช้วาจา,ล้วนสุภาพ,อย่าหยาบหยาม พูดแล้วจ้อง,มองตา,อย่าอุทาม ฟังท่านห้าม,ถามท่านต้อง,จ้องเอาใจ ๚

๏ (ข้อ ๒ อย่ากระดาก) รู้จักจริ,ยาวัตร์,สมบัติผู้ดี ควรเข้าที่,ประชุมชน,เป็นคนได้ ทำเบ้ปาก,กระดากกระเดื่อง,บดเอื้องใย ถ้าตัวใม่,ผิดร้าย,อย่าอายคน ๚

๏ (ข้อ ๓ อย่าเห็นแต่แก่ตัว) อย่าเขม้น,เห็นแก่ตัว,ชั่วนักหนา เหมือนแม่ค้า,ขายปลา,หาแต่ผล ยกเอาแต่,ตัวเปนใหญ่,ใม่ชอบกล เขาก็คน,เราก็คน,กละกัน คิดถึงแต่,ตัวคนเดียว,ใม่เหลียวใคร ทีคนอื่น,แล้วจะให้,เขารุมหัน มาเอื้อเฟื้อ,เผื่อแผ่,แต่ตัวนั้น ก็น่าขัน,เป็นลคร,ข้อนจัณฑาล ๚

๏ (ข้อ ๔ นอบน้อมผู้ใหญ่) จงนอบน้อม,ยอมรย่อ,ต่อผู้ใหญ่ อย่าปล่อยใจ,ให้กำเริบ,เสีบสาน แสดงเคารพ,ประจบจ้อง,ท่านต้องการ สิ่งใดทยาน,หยิบให้,รับใช้เชิญ ๚

ภาคที่ ๒ ปรานีมนุษย์ะชาติ

๏ (ข้อ ๑ ช่วยคนตกหยากด้วยแรงตน) เหวชอบด้วย,ช่วยคน,ทนลำบาก ยามตกอยาก,ฤๅตก,รหกรเหีน ด้วยน้ำพัก,น้ำแรง,แข็งแรงเกีน น่าสรรเสรีญ,เชีญอวด,ขึ้นขวดดี มนุษย์ชัดๆ,มิใช่สัตว์,เนรถุน ควรทรงคุณ,วิเศษแสน,ฮิวแมนนิตี้ ขึ้นชื่อมนุษย์,แล้วบุรุษ,ฤๅสัตรี น่าปรานี,หนีเอาอย่าง,ทางทมิฬ ๚

๏ (ข้อ ๒ ทำให้คนอื่นได้สุข) อยากทำให้,ใครๆก็ตาม,ได้ความสุข อยากทำให้,ใครๆที่ทุกข์,บรรเทาสิ้น อยากทำให้,ใครๆทั้งเมือง,รุ่งเรืองแผ่นดิน ใครใครถวิล,ดังว่า,เมธาชม ๚

๏ (ข้อ ๓ เมตตาสัตว์) ชอบเมตตา,คณาสัตว์,เดรัจฉาน ใม่ชอบข้อ,ทรมาน,ค้านขืนข่ม สัตว์ตก ยาก,ลำบากลำบน,ทนรทม พอช่วยได้,ใฝ่อารมณ์,อย่าละเลย ๚

ภาคที่ ๓ รู้จักฟังบัญชา

๏ (ข้อ ๑ ฟังบังคับบิดามารดา) แม้นบิดา,มารดร,สอนบังคับ เคารพรับ,จับทำ,ก่อนซ้ำเอ่ย โดยทันที,เต็มใจ,ใม่เฉยเมย อย่ายิ้มเย้ย,ขยันตอบ,อย่างขอบใจ ๚

๏ (ข้อ ๒ ทำตามแบบแผน) แม้นครูบา,อาจาริย์,ท่านทั้งหลาย อันมีคุณ,มุลนาย,กฎหมายให้ ข้อบังคับ,สำหรับนำ,ให้ทำใด รวังรไว,ตามแผน,โดยแม่นยำ ๚

ภาคที่ ๔ ความยุติธรรม

๏ (ข้อ ๑ สุจริตไตรยทวาร) จะคิดใด,ทำใด,พูดใด,บ้าง หันหาทาง,สุจริต,ใม่ขวิดขว้ำ ตรองรอบคอบ,ชอบชุด,ยุติธรรม อย่าด้านสำ,แดงนุ่ง,พุ่งพลามพลาม ๚

๏ (ข้อ ๒ กลั้นโทษะสกดใจ) กลั้นโมโห,โทษะ,ถึงจะโกรธ ไหนเห็นโทษ,สกดจิตร์,คิดหักห้าม แผลงนอกเส้น,เห็นอย่างไร,ใจอย่าตาม สงวนงาม,สงบใจ,สมไทยแท้ ๚

๏ (ข้อ ๓ ยกโทษท่าน) รู้จักยก,โทษไภย,ให้แก่เขา โดยหวลยก,อกเรา,เข้ามาแก้ เราขืนเพ้อ,เผลอพลั้ง,ตั้งตอแย เหมือนเราแหย่,แสร่เสี้ยน,เวียนเวรกรรม ๚

ภาคที่ ๕ ความสัตย์

๏ (ข้อ ๑ สัตย์บริสุทธิ์) ความสัตย์จริง,ต้องเป็นสิ่ง,บริสุทธิ์ ใม่พิรุธ,รคนคต,ปิดปดขำ แท้สัตย์จริง,ยิงออกไป,จากใจดำ จึงสมคำ,สัตย์พิสุทธิ์,มงกุฎคน ๚

๏ (ข้อ ๒ อย่าเป็นเจ้ากลมารยา) อย่ายักยอก,ขยอกจริง,บางสิ่งส้อน แสร่สนย้อน,มารยา,หาเหตุผล อย่าอวดดี,ทีขงเบ้ง,เก็งเล่ห์กล เจ้ามารยา,หาใช่พ้น,เป็นคนโกง ๚

๏ (ข้อ ๓ อย่าหลอกด้วยกายะกรรม) อย่าจาบจ้วง,ลวงหลอก,เชีงบอกบิด ทำจริด,กิริยา,ท่าอ้ายโม่ง มิใช่เต้น,เล่นเอาเถิด,ท่านเปิดโปง เห็นโจงโคร่ง,ซ้ำร้าย,น่าอายนัก ๚

๏ (ข้อ ๔ บอกความจริงใจ) บอกความลับ,คับใจ,ต่อใครนั้น สุดสำคัญ,คเนดู,ให้รู้จัก ไว้ใจได้,จึงค่อยไข,หัวใจทะลัก ใจง่ายมัก,ดักเดี้ย,เสียใจเอง จะบอกจริง,อย่าเอาสิ่ง,น่ากริ่งปน ชักให้คน,ฟังยุ่ง,สดุ้งเหยง จะบอกจริง,แล้วอย่ากริ่ง,แลอย่าเกรง พูดตามเพลง,แฟรงก์เนส,ตามเหตุตรง ๚

ภาคที่ ๖ จังหวะจะโคน

๏ (ข้อ ๑ รเบียบเรียบร้อย) จัดสิ่งใด,กะให้,เข้ารเบียบ เรียบร้อยเทียบ,ทางดี,ที่ประสงค์ อย่าสเพร่า,เอาแต่แล้ว,แพ้วพะวง ลวกๆส่ง,ตามเลย,มักเคยตัว ๚

๏ (ข้อ ๒ ทันเวลาเสมอ) รวังทุกวัน,ต้องให้ทัน,เวลาเสมอ อย่าป้ำเป๋อ,ปานชนี,ที่ปั๋วๆ การปั๋งชวล,ควรสงวน,มิควรมัว เวลาหนะกลัว,สำคัญยิ่ง,กว่าสิ่งใด ๚

๏ (ข้อ ๓ กระฉับกระเฉง) อย่าผลุบผลับ,แต่กระฉับ,กระเฉงดี อย่ารอรี,ขี้เกียจ,เดียดหมั่นไส้ ผัดเพี้ยนโต้,โยเย,โอ้เอ้ไป ทำอไร,ใม่สำเร็จ,คนเข็ดมือ ๚

ภาคที่ ๗ ความพยายาม

๏ (ข้อ ๑ ทำอใรให้สำเร็จ) เถอะใม่ทำ,ก็อย่าทำ,ถ้าทำแล้ว อย่าแหง่วๆ,ไฉไหล,ชาไขสือ พยายาม,ตามกำลัง,อย่ารั้งรื้อ ยิ่งยากเบื่อ,ยิ่งเอื้อดื้อ,บึกบึนทำ ให้สำเร็จ,เสร็จสม,อารมณ์มาท จึงสมชาติ,ไทยดิลก,ใม่ตกต่ำ รักษาชื่อ,ถือชาติ,อย่าขลาดคลำ ทำแล้วทำ,กะทั่งลุ,จนจุใจ ๚

๏ (ข้อ ๒ แพ้ขันต่ออย่าท้อแท้) เพลาเล่น,เย็นใจ,อย่าได้ท้อ แพ้ขันต่อ,ข้ออย่ารัว,แก้ตัวใหม่ แม้นใจน้อย,ถ่อยทุพล,คนใยไพ ยี้มยิ้มไว้,เถอะแพ้มั่ง,ก็ชั่งเรา ๚

๏ (ข้อ ๓ ให้ตัวดีขึ้นเสมอ) จงอุส่าห์,พยายาม,อย่าขามขี่ ให้ตัวดี,ขึ้นเสมอ,จนเลอเขา ฝนทั่งเป็น,เข็มสู้,อย่าดูเบา เขากินเข้า,เราก็กิน,ใยหมิ่นตน เขามีตีน,มีมือ,ฤๅมีหัว มิใช่ตัว,เราเป็นปลา,อย่าย่อย่น แม้นโอกาศ,วาศนา,ใม่มาดล ชิงสิ้นชนม์,เสียก็ชั่ง,แม้นยังเป็น เพียรโกยดี,เถิดอย่าลี้,แกมขี้เกียจ แอมบิเชียส,ชื่นสมัค,คมักคเม่น พร้าขัดหลัง,หวังมานะ,อย่าละเว้น โชคไชยเผ่น,ผ่านหน้า,คว้าให้มับ ใช่ความดี,จะอยู่ที่,มียศศักดิ์ อย่าหลงหลัก,ความดี,ที่จะจับ ยิ่งได้ดี,แล้วยิ่งมี,ทั้งยศทรัพย์ ก็ยิ่งกลับ,ดีหนัก,ใช่จักกัน ความดีลเมียด,คือเกียร,ติคุณโด่ง เป็นนายโรง,รบือประโยชน์,ปราโมทย์ถวัลย์ กอบกฤติคุณ,หนุนมนุษย์,โดยยุติธรรม์ นับเป็นขวัญ,เมืองสยาม,ยอดความดี เช่นคิดเครื่อง,จักร์ไก,เครื่อง ไฟฟ้า คิดตำรา,ยาหยูก,เช่นปลูกฝี ศาสตร์ประเสริษฐ,เชิดสุธา,สามัคคี ดีเช่นนี้,นั่นแลน่า,จะหาเอย ๚

----------------------------

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ