คุณหญิงลัย เทพาธิบดี (ลัย บุนนาค) ต.จ.

คุณหญิงลัย เทพาธิบดี (ลัย บุนนาค) ต.จ.

ชาตะ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๗

มรณะ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ