มหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร

ถึงแก่กรรมวันที่ ๓๐ กันยายน พ.. ๒๔๗๙

อายุได้ ๗๔ ปี ๕ เดือน กับ ๑๐ วัน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ