คำอุทิศ แด่ หัวหน้าคณะปฏิวัติ ร.ศ. ๑๓๐

หนังสือประวัติปฏิวัติครั้งเรกของไทย ร.ศ. ๑๓๐ นี้ เป็นบันทึกที่แท้จริงของสมาชิกคณะ ร.ศ. ๑๓๐ เมื่อเหตุการณ์ได้ล่วงมาแล้วเกือบกึ่งศตวรรษ และเพิ่งมารวบรวมเพื่อพิมพ์ขึ้นหลังจากหมอเหล็ง หัวหน้าคณะได้สลายชีพเข้าสู่มวลสารเป็นสุคติเพียง ๔ เดือนเท่านั้น ฉะนั้นโอกาสนี้ เราจึงขออุทิศแด่ท่านหัวหน้าคณะเสียในเพลาอันสมควร และพร้อมกันนี้ ขอให้สมาชิกคณะ ร.ศ. ๑๓๐ ทุกคนที่ล่วงลับไปก่อน โปรดได้รับคำอุทิศครั้งนี้โดยทั่วหน้ากันด้วย

จริงทีเดียวว่า ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศและวิญญาณธาตุซึ่งมีส่วนประกอบเป็นมนุษย์ คือท่านและเรานั้น ยังมิเคยมาบอกเล่าเก้าสิบให้พวกเรารู้เลยว่า มีสุข มีทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์แต่ประการใด เพราะฉนั้นทุกชีวิตที่สลายไปเข้าแหล่งมวลสารตามเดิมของมัน จักต้องสู่สุคติ คือ ทางที่ดีและสงบแน่ ๆ

แต่เราเกิดเพื่อตาย และตายเพื่อเกิด เราจึงต้องประกอบกรรมทำแต่ความดีเสียให้พอ จะได้ชื่อว่าไม่เสียชาติเกิด และผู้เกิดที่สืบสนธิจากเรา คืออนุชน จะได้ระลึกถึงความดีงามเป็นเยี่ยงอย่างต่อไป ชาติและโลกจะได้มีแต่ความเจริญสุขไม่สิ้นสุด

ความสุขและชีวิตของหมอเหล็ง ศรีจันทร์ ชอบเดินแต่ในวิถีที่ถูกที่ชอบเสมอ ซึ่งหนังสือสองเล่มที่แจกในงานศพวันนี้คือสักขีพยานอย่างดี

ด้วยความเคารพ เราขอให้ทุกท่านได้โปรดสำรวมจิตอันบริสุทธิ์อุทิศส่วนกุศลทั้งนี้แด่ท่านหัวหน้าคณะปฏิวัติ ร.ศ. ๑๓๐ พร้อม ๆ กันกับเราด้วยเถิด

เหรียญ กับเนตร

ในนามของชาวคณะ ร.ศ. ๑๓๐ ทุกคน

๑๖ มี.ค. ๒๕๐๓

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ