หมอเหล็งรำลึก ภาคปฏิวัติครั้งแรกของไทย ร.ศ. ๑๓๐

หมอเหล็งรำลึก ภาคปฏิวัติครั้งแรกของไทย ร.ศ. ๑๓๐

หมอเหล็งรำลึก

ภาคปฏิวัติครั้งแรกของไทย ร.ศ. ๑๓๐

----------------------------

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานศพ

ร.อ. ขุนทวยหาญพิทักษ์

(นายแพทย์เหล็ง ศรีจันทร์)

----------------------------

ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม

วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๐๓

(สงวนลิขสิทธิ์)

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ