๘ เรื่องลอยถ่านเพลิงศพเจ้าจอมมารดากรมหลวงจักรเจษฎา

ปีจอ จ.ศ. ๑๑๗๖ (พ.ศ. ๒๓๕๗)

ด้วยเจ้าพระยาอภัยภูธร ว่าที่สมุหนายก รับพระราชโองการใส่เกล้า ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สั่งว่า จะได้พระราชทานเพลิงศพเจ้าจอมมารดากรมหลวงจักรเจษฎา ที่เมรุวัดสุวรรณาราม ณวันอาทิตย์เดือน ๑๐ แรม ๑๒ ค่ำเวลาบ่าย จะสุมธาตุไว้คืน ๑ รุ่งขึ้นณวันจันทร์เดือน ๑๐ แรม ๑๓ ค่ำเวลาเช้า จะได้เอาถ่านเพลิงศพลงเรือไปลอยณวัดสุวรรณคูหานั้น

ให้สนมพลเรือนเบิกผ้าขาวต่อชาวพระคลังวิเศษไปปกรูปยาว ๓ แขนท่อน ๑ ห่อถ่านท่อนละ ๒ ศอก ๒ ท่อน ให้เรียกเอาโต๊ะทองขาวต่อหม่อมเจ้าหลาน รองห่อถ่านเพลิงลงเรือหม่อมเจ้าในกรมไปลอย

อนึ่งให้ชาวพระคลังวิเศษจ่ายผ้าขาวให้สนมพลเรือนปกรูปยาว ๓ แขนท่อน ๑ ห่อถ่านท่อนละ ๒ ศอก ๒ ท่อน

อนึ่งให้ชาวพระภูษามาลาไปแปรรูป แล้วจัดแจงถ่านเพลิงกับสนมพลเรือนห่อผ้าขาวใส่โต๊ะทองขาวไปลอย

อนึ่งให้หม่อมเจ้าหลานในกรมหลวงจักรเจษฎา จัดแจงโยงศพปรายเข้าตอก และซองแว่นหวีมีด หมากพลู พานรองชั้นเข้าตอก มะพร้าว ขมิ้น มะกรูด จงพร้อม แล้วให้จัดโต๊ะทองขาวส่งให้สนมพลเรือน รองห่อถ่านเพลิงคู่ ๑ แล้วให้จัดเรือกัญญาผูกม่านลาย คนในกรมบรรจุครบกระทงลำหนึ่ง ให้ไปรับชาวพระภูษามาลา สนมพลเรือนกับถ่านเพลิงไปลอยตามรับสั่ง

วันศุกรเดือน ๑๐ แรม ๑๐ ค่ำ ปีจอฉศก พระยาบำเรอภักดิ์ไปเรียนต่อเจ้าพระยาอภัยภูธร ว่าม่านขาวผูกเมรุ ๔ ทิศนั้น ในข้อรับสั่งกรมขุนสุนทรภูเบศร์นั้นหามีไม่ เจ้าพระยาอภัยภูธรว่าในข้อรับสั่งไม่มีแล้วอย่าผูกเลย พระยาบำเรอภักดิ์สั่งว่าให้ทำตามเจ้าพระยาอภัยภูธรสั่ง แต่เปนพนักงารของชาวพระคลังในซ้าย พระคลังในขวา พระคลังวิเศษ ได้ผูกม่านในเมรุให้จดหมายไว้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ