๑๐ เรื่องงารศพเจ้าศรีฟ้า ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์

ปีกุญ จ.ศ. ๑๑๗๗ (พ.ศ. ๒๓๕๘)

ด้วยพระยารักษมนเทียร รับพระราชโองการใส่เกล้า ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สั่งว่า เจ้าศรีฟ้าในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ สิ้นชนมชีพ จะได้เชิญศพไปเข้าเมรุที่ประทานเพลิงศพพระองค์เจ้ากล้ายณวัดสระเกศ ณวันอังคารเดือน ๓ แรม ๗ ค่ำ

เมรุสามสร้างพลับพลาฉนวนและที่สรงที่ลงบังคนที่ศรีสำราญ และโรงข้างในแต่งสำรับคาวหวานนั้น รื้อเสียบ้าง ยังบ้าง ชำรุดหักพังไปบ้าง ให้สี่ตำรวจ สนมตำรวจ รับเลขต่อพันพุฒ พันเทพราช ด้านละ ๑๕ คน ๓ ด้าน ๔๕ คน เบิกไม้ไผ่ จาก หวาย กระแชง ต่อชาวพระคลังราชการ และยืมผ้าขาวต่อพระคลังวิเศษทำขึ้นให้เหมือนอย่างเก่า อย่าให้ขาดแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เปนอันขาดทีเดียว จงเร่งทำให้แล้วทันกำหนดมานี้เปนการเร็ว

อนึ่งให้ชาวพระคลังราชการจ่ายไม้ไผ่ หวาย จาก กระแชง กับให้คลังวิเศษจ่ายยืมผ้าขาวให้สี่ตำรวจ สนมพลเรือน ให้พอทำเมรุสามสร้าง พลับพลาและฉนวนที่สรงที่ลงบังคนที่ศรีสำราญ และโรงข้างในแต่งสำรับโรงวิเสทของคาวของหวาน ให้พร้อมอย่างการศพพระองค์เจ้ากล้ายนั้น เร่งจ่ายแต่ณวันเดือน ๓ ขึ้น ๑๔ ค่ำเปนการเร็ว

อนึ่งให้พระสัสดีไปกั้นผ้าศาลาเปนโรงวิเสทของคาวของหวาน โรงวิเสทหมากพลู ให้มั่นคงจงดีทั้ง ๓ โรง

อนึ่งให้ชาววังเบิกยืมผ้าขาวต่อชาวพระคลังวิเศษมาทำม่านผูกด้านละ ๒ ไข ให้พอทั้ง ๔ ด้านเหมือนอย่างศพพระองค์เจ้ากล้าย

อนึ่งให้พันพุฒ พันเทพราช จ่ายเลขให้สนมตำรวจแต่ณวันเดือน ๓ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ไปทำเมรุทำสร้างด้านละ ๑๕ คน ๓ ด้านเปนคน ๔๕ คน ให้เร่งจ่ายเลขให้ทันกำหนดมานี้เปนการเร็วอย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ