ที่ ๕๑

โฮเตล เอสเซแนร์ฮอฟ. เอสเซน (แขวง รือห์ร)

วันที่ ๔ กันยายน ๓๐ร.ศ. ๑๑๖

ถึงแม่เล็ก,

ด้วยฉันจดหมายที่เมืองแฮมเบิกฉบับหนึ่ง เปนเวลาลงท้อง ต้องลุกไปลุกมา จึงได้ช้าไปหน่อยหนึ่ง ซ้ำถูกอ้ายท่านพวกเจ้าบ้านผ่านเมืองเหล่านั้น ตื่นตัวสั่นตัวโกงมาเร่งไปก่อนเวลารถไฟออกถึง ๒๐ มินิต จึงต้องจบหนังสือลงด้วน ๆ เปนยถายันปทีโปอยู่หน่อยหนึ่ง เวลานี้ก็ไม่สบาย แต่จะเรียกว่าถึงเจ็บก็ไม่ใช่ เพราะยังไปดูอะไร ๆ ได้ แต่กินนอนไม่ใคร่ปรกติ มาที่นี่เขารับรองดีด้วยประสงค์จะให้เปนเกียรติยศบ้าง ให้เปนศุขบ้าง ให้เปนที่ชื่นชมยินดีในใจบ้าง แต่มีการกลับทำให้ได้ความเดือดร้อนพื้นเสียเพราะหมดเวลา มีสิ่งที่ต้องการที่เปนสำคัญนั้นคือ เรื่องขี้ผึ้งเก๋าเอี๊ยเหลวเปนขี้ผึ้งสีปากไปหมด สั่งไปไม่ได้มา ขอให้ส่งมาให้ทันผ่านเมืองร้อนให้จงได้

ผัวที่รักของแม่เล็ก

(พระปรมาภิไธย) จุฬาลงกรณ์ ปร.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ