ที่ ๒๓

คอนติเนลตัล โฮเตล รอยาล เดอ ลาเปซ์

ฟลอเรนซ์, วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๓๐ร.ศ. ๑๑๖

ถึงแม่เล็ก,

ได้ส่งรูป ๔ รูปนี้ซึ่งเปนของคนที่เปนเพื่อนกับเยเนราลอะเปลยูส๑๙๕ แอดดิกง เจ้าแผ่นดินซึ่งให้มาอยู่ประจำกับฉันได้ถ่าย เมื่อเวลาไปดูวัดเซนต์แมรี บนเขาสุปารคาที่เมืองตุริน รูปเช่นนี้เห็นจะมีนับด้วยหลายร้อย เพราะเห็นถ่ายเสมอ เกือบจะทุกวันๆ ละหลายๆ สิบกล้อง ถ้าได้รูปมาดูเล่นมาก ๆ ก็จะขันดี เว้นแต่ไม่ใช่ของขายจึงหาไม่ได้ รูปบางอย่างที่ส่งเข้าไป ถ้าแม่เล็กเห็นว่าดี จะเอาตั้งติดในที่แห่งใดแห่งหนึ่งสองวันสามวันให้คนเห็นมาก ๆ ก็จะดี มันจะได้เชื่อว่ายังไม่ตายจริง ๆ ฤๅไม่ได้เจ็บไข้ซุดโทรมอันใด จะได้กันปากคนลือใส่ร้ายได้ต่าง ๆ แต่รูปอันใดจะควรให้คนดูแลไม่ควรนั้น แล้วแต่แม่เล็กจะเปนคนเลือก

(พระปรมาภิไธย) จุฬาลงกรณ์ ปร.

  1. ๑๙๕. นายพลตรี อะเปลิยูศ สมุหราชองครักษ์นี้คือผู้หนึ่งใน ๓ นาย ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินอิตาลีให้ไปรับเสด็จที่สถานรถไฟ เมืองโมดาน อีก ๒ นายนั้น คือ นายพันโทคอตเครปบี ราชองครักษ์ ๑ กับคองเต คีบเสป ตอสโสนี เจ้าพนักงานกรมวัง ๑ รวมเปน ๓ นายด้วยกัน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ