ที่ ๔๐

ปิเตอร์ฮอฟ

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๓๐ร.ศ. ๑๑๖

ถึงแม่เล็ก,

ด้วยฉันลืมไป ฉันได้ส่งรูปที่ถ่ายพร้อมกับเอมเปอเรอ๒๑๘แผ่นหนึ่ง กับที่ถ่ายพร้อมกับเจ้านายด้วยแผ่นหนึ่ง รูปนี้ได้ลงชื่อด้วยกันทั้งสองคนแลกกันไว้คนละแผ่น ที่ส่งมามีความประสงค์อย่างหนึ่งว่า จะให้เอาออกติดให้คนดู จะเปนแต่ที่ฉันกับเอมเปอเรอก็ได้ ที่นี่จะได้ลงพิมพ์ด้วย

ของที่เอมเปรสให้แม่เล็กเปนมงกุฎเพ็ชร์ เข็มกลัดนั้นเปนตราเครื่องราชอิศริยาภรณ์ด้วย ครั้นจะส่งไปทางโปสต์กลัวหาย ถึงจะอินชัวรันส์ก็ซื้อใหม่ไม่ได้ จึงเก็บไว้ก่อน คิดว่าจะเอาไปด้วยทีเดียว แต่อื่น ๆ ถ้าส่งได้เมื่อใดจะส่ง คงจะมีเวลาเขียนหนังสือในเรือเล่าเรื่องให้ตลอด

ผัวที่รักของแม่เล็ก

(พระปรมาภิไธย) จุฬาลงกรณ์ ปร.

  1. ๒๑๘. พระเจ้านิโคลาสที่ ๒ พระราชโอรสพระเจ้าอาเลกซานเดอร์ที่ ๓ กับเอมเปรสส์มารีฟิโอโดรอฟนา ชาตะ พ.ศ. ๒๔๑๐ ได้เสด็จมากรุงสยาม พ.ศ. ๒๔๓๒ อภิเศกกับเจ้าหญิงอาลิกซ์ออฟเฮส ทรงพระนามว่า เอมเปรสส์อาเลกซานดราฟิโอโดรอฟนา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ ขบถทำร้าย พ.ศ. ๒๔๖๑

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ