นายร้อยเอก หม่อมเจ้าทินทัต

ผู้รั้งผู้บังคับการกรมทหารบกม้ากรุงเทพ

รักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูตรเมื่อ พ,ศ, ๒๔๓๒ สิ้นชีพตักษัย พ,ศ, ๒๔๖๓

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ