หมวด ๑๑ วิธีทำใบสั่งจ่ายสงเคราะห์กัน Accommodation Bills

การซื้อเชื่อขายเชื่อกันโดยวิธีใช้ใบสั่งจ่ายในการค้าขายนั้น ตามธรรมดาก็เปนอันเชื่อกันว่า เพราะมีจำนวนสินค้าเท่าราคาในใบสั่งจ่ายจริง ผู้รับใช้หนี้ชั้นต้นจึงได้เซนต์ชื่อสักหลัง ยอมรับใช้เงินโดยที่ผู้นั้นได้รับสินค้าไปแล้ว คาดคะเณเห็นว่าเมื่อขายสินค้าได้คงจะมีเงินไปใช้หนี้กัน เมื่อเกิดความวิบดีขึ้นเพราะค้าขายเกินตัวไปจึงใช้หนี้ไม่ทันกำหนด หรือเพราะสร้างสินค้าขึ้นขายมากเกินความต้องการ สินค้าตกราคาจนขาดทุนไม่มีเงินจะใช้หนี้ตามที่ได้กล่าวมาในหมวดก่อนนั้น หากเปนคราวเคราะห์ร้ายเพราะขายของไม่ได้ ผู้ที่จะรับซื้อหนี้ในใบสั่งจ่ายไม่เชื่อจึงไม่รับซื้อใบสั่งจ่ายนั้น พวกลูกหนี้ไม่ได้เงินไปใช้หนี้ก็ต้องถูกฟ้องล้มละลาย โดยที่มิได้มีความคิดฉ้อโกงอย่างใดเลย

แต่พวกพ่อค้าที่ทุจริตนั้น เมื่อเวลาขัดเงินใช้แต่ลำพังตัวจะไปกู้ยืมใครไม่ได้ ก็คบคิดกันทำใบสั่งจ่ายปลอมขึ้น ประดุจดังว่าได้มีสินค้าซื้อขายกันจริง ผู้สั่งจ่ายกับผู้รับใช้หนี้สมรู้กันทำใบสั่งจ่ายนั้นไปลวงขายเอาเงินจากแบงก์ ใบสั่งจ่ายเช่นนี้ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า “แอกคอมโมเดชั่น บิล “Accommodation Bills” เปนใบสั่งจ่ายที่สมยอมกันโดยการช่วยสงเคราะห์แก่กัน เมื่อถึงเวลาจะต้องใช้หนี้ผู้ใช้หนี้ไม่มีเงินใช้ ผู้รับซื้อหนี้ต่อ ๆ ไปมีกี่คนก็ต้องพลอยฉิบหายลงตามกัน

ใบสั่งจ่ายชนิดนี้ย่อมจะเกิดมีขึ้นมาก เมื่อใกล้เวลาฉุกเฉินจะเกิดความวิบัติขึ้นในการค้าขาย พวกลูกหนี้สิ้นคิดลงก็สมรู้กัน พอจะได้มีเงินใช้หนี้กันความล้มละลายไปได้ชั่วคราวหนึ่ง พักผ่อนให้หวังหาเงินทางอื่นมาใช้ต่อไป

อันที่จริงการสงเคราะห์กันเช่นนี้ ไม่มีความผิดอะไรต่อกฎหมาย เปนต้นว่านาย ก. อยากจะได้เงินไปทำทุนหรือเอาไปใช้ทำธุระอะไรอย่างหนึ่ง นาย ก. ไปหานาย ข. ชี้แจงว่านาย ข. เปนผู้มีชื่อเสียงดี แบงก์คงมีความเชื่อนาย ข. นาย ก. ขอให้นาย ข. ช่วยสงเคราะห์รับใช้หนี้ใบสั่งจ่ายของนาย ก. เมื่อนาย ข. สมยอมด้วยนาย ข. เซนต์ชื่อลงบนใบสั่งจ่ายนั้นแล้ว นาย ก. ก็เอาใบสั่งจ่ายนั้นไปขายแก่แบงก์ ๆ เห็นมีชื่อนาย ข. เปนประกันอยู่ มีความเชื่อนาย ข. รับซื้อไว้ นาย ก. ก็ได้เงินไปใช้ เมื่อนาย ก. ได้เงินนี้ไปทำทุนค้าขายมีกำไร นาย ก. ก็คงมีเงินไปใช้หนี้แบงก์ตามกำหนดสัญญา นาย ก. จะหาทุนโดยวิธีนี้สักกี่ครั้งที่หนก็ได้ สุดแล้วแต่จะมีคนช่วยสงเคราะห์เปนประกัน ถ้าถึงกำหนดสัญญาได้เงินไปใช้แบงก์แล้วก็เปนแล้วกัน การค้าขายของนาย ก. คงจะดำเนิรถาวรไปได้เสมอ ผู้ที่สมรู้กับนาย ก. มีความดีควรได้ความสรรเสริญว่าสงเคราะห์แก่เพื่อนจริง แต่ถ้าผู้สงเคราะห์เปนประกันนั้นพลอยได้ผลประโยชน์ด้วยนาย ก. ต่างคนต่างทำใบสั่งจ่ายผลัดเปลี่ยนกันเปนเจ้าหนี้ลูกหนี้ เอาใบสั่งจ่ายไปขายกับแบงก์โน้นบ้างแบงก์นี้บ้าง ขายพ่อค้าอื่นบ้าง สุดแล้วแต่จะได้เงินไปใช้โดยสดวก ถ้าการค้าขายขาดทุนหรือเอาเงินไปใช้สูญสิ้นไปเสียทางใด พวกพ่อค้าหรือแบงก์ที่รับซื้อใบสั่งจ่ายนั้นไว้ก็ต้องขาดทุนเปล่า จะฟ้องโรงศาลให้ทำโทษผู้สมรู้กันเปนความอาญาฉ้อโกงก็ไม่สนัด เพราะฉนั้นคนทุจริตจึงได้กล้าทำใบสั่งจ่ายชนิดนี้อยู่เสมอ ยิ่งเปนเวลาขัดเงินเมื่อการค้าขายขาดทุนก็ยิ่งทำกันมากขึ้น เปนการยากที่ผู้ใดจะล่วงรู้อุบายได้ การเชื่อหนี้ในการค้าขายมีคุณมีประโยชน์มากอย่างใดก็ดี ถ้ามาเกิดเหตุเปนการค้าเกินตัวมีการทำของมากเกินต้องการ แลการลวงเอาเงินกันด้วยอุบายใช้ใบสั่งจ่ายสงเคราะห์กันดังที่กล่าวมาแล้ว การเชื่อหนี้นั้นก็กลับกลายเปนเหตุของความฉิบหายวิบัติไป

ความฉ้อโกงกันโดยวิธีใช้ใบสั่งจ่ายปลอมกันเช่นนี้ ในเมืองเราก็เกิดมีปรากฎขึ้นเมื่อคราวธนาภัยพิบัติครั้งหลังนั้นแล้ว ถึงกับตั้งห้างเก๊ขึ้นสำหรับแลกเปลี่ยนใบสั่งจ่ายกันในระหว่างกรุงเทพฯ กับเมืองจีนเมืองสิงค์โปร์เปนต้น จะทำกันมาช้านานเท่าใดแล้วก็ไม่ปรากฎ แต่ก็มีผลที่ตรงว่าคนพวกนี้ล่อลวงเอาเงินของแบงก์ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ไปผลาญเสียเปนอันมาก

ใบสั่งจ่ายต้องมีชื่อผู้สั่งแลผู้รับใช้เงินสองชื่อ ถ้าผู้ใดล่อลวงให้แบงก์หลงเชื่อได้ฝ่ายเดียวเท่านั้น จะทำใบสั่งจ่ายปลอมสักกี่ครั้งกี่หนก็ได้ ยืมเงินใหม่ไปใช้หนี้เก่าเรื่อยไป เขียนแต่ใบกระดาษให้แบงก์ยึดถือไว้ ถ้าแบงก์เชื่อผู้สั่งจ่ายอยู่คนเดียวแล้ว ผู้รับใช้หนี้แม้จะเปนคนขอทานก็เซนต์ชื่อรับใช้หนี้นั้นได้

การสงเคราะห์กันเช่นนี้ ถ้าสงเคราะห์แก่ผู้รักสัตย์ซื่อตรง แลมีทรัพย์สมบัติของตัวเองเปนหลักถานมั่นคงอยู่บ้างก็ไม่รู้ว่ากลัวนัก ถึงอย่างไรคนเช่นนคงจะเสียดายชื่อแลทรัพย์สมบัติของเดิมของตัวอยู่บ้าง แต่ถ้าไปสงเคราะห์แก่คนทุจริตที่ไม่มีสมบัติอะไรเลยแล้ว คนจำพวกนี้จะค้าขายขาดทุนเปนหนี้ลงสักสิบบาทหรือสักสิบแสนบาทก็รู้สึกเสมอกัน เพราะสมบัติเดิมของตัวไม่มีเลย จะกลับจนลงไปยิ่งกว่าเก่าไม่ได้ และเมื่อก่อนเวลาที่ศาลจะชำระหนี้ยึดทรัพย์สมบัติลงขายทอดตลาด ถ้าคนทุจริตนั้นยักยอกทรัพย์ไว้ได้บ้าง ก็จะกลับได้อยู่ดีกินดีสบายไปเสียกว่าเมื่อยังทำการค้าขายเสียอีก เพราะจะหมดความกังวลไปในการที่ต้องทำการสับสนกระวนกระวายอยู่เสมอ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ