หลวงประเสริฐไมตรี (วงศ์ โชติกเสถียร)

หลวงประเสริฐไมตรี (วงศ์ โชติกเสถียร)

ป.ช., ป.ม., ท.จ.

ชาตะ ๑๖ ตุลาคม ๒๔๔๐

อนิจกรรม ๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๒

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ