๘) ยังมีสองชายชาญการกระสุน ครั้นอรุณรุ่งแสงสุริย์ฉัน เดิรทางประดังหน้ามาพร้อมกัน ตามอรัญสองข้างมรคา เดิรพลางแลดูหมู่วิหค ตกใครมิได้เกินหน้า เห็นนกพร้อมกันทั้งสองรา สองง่าเงื้อกระสุนแล้วยิงไป กระสุนสองต้องนกตัวเดียวนั้น พร้อมกันโดยสัตย์ไม่สงสัย หนึ่งหมายดวงใจก็ถูกใจ หนึ่งหมายตีนได้ก็ยิงตีน ฉวยนกนั้นได้ก็พร้อมกัน จรจรัลมาหาผู้ตัดสิน ต่างแย่งแขงขืนยืนยิง นกให้เท่ากันก็ฉันทา พระองค์ทรงวินิจฉัย โปรดให้เห็นควรอย่ากังขา บรรหารว่าผู้ยิงถูกวิญญา ได้แย่งมาสองส่วนจึงควรการ ที่ถูกขาขาหักยังไปได้ ถ้าถูกใจสิ้นชีพสังขาร ฝ่ายองค์อสุรเวตาล หลุดทยานผยองยอดพนมพลัน พระอภัยสินลินลาคืนมาจับ ไม่กระหยับให้ดิ้นผินผัน อสุราแถลงเล่าคดีบรรพ์ ให้ทรงธรรม์เล่าวินิตยาการ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ