๓) ยังมีนางกุมารีสี่คน จรดลตามกันด้วยหรรษา จะใคร่ได้สวามีที่ปรีชา พอมาพบชายหนึ่งหนุ่มสะคราญ แวะเข้านั่งสนทนากัน ชายนั้นถามถึงตำแหน่งบ้าน นางหนึ่งบอกพลันมิทันนาน ถิ่นสถานที่ตลาดจอแจ นางหนึ่งจึงว่าถ้าคิดได้ จะบอกให้เคหาตำแหน่งแน่ ข้าอยู่นี้ไม่ชี้แช เที่ยงแท้ต้นคิ้วนาง นางหนึ่งจึงแสดงโดยนิยม ข้าอยู่บ้านปลูกผมอย่าแหนงขนาง นางหนึ่งบอกว่าข้าไม่พราง กลางเรือนเราจอมปราสาทมี พระองค์จงแก้ปฤศนา แนะตำแหน่งเคหานางทั้งสี่ แม้นไม่บอกออกได้โดยคดี ให้พระเศียรภูมีทำลายวาย พระตอบว่าคิ้วนางคือถั่วแปบ โดยแยบนางเยื้องคดีหมาย ซึ่งตลาดจอแจแก้ธิบาย ว่ารังสกุณรายริมเรือนนาง จอมประสาทนั้นมีที่ตากแห บ้านปลูกผมจงแก้แจ้งกระจ่าง มีสกัดน้ำมันอยู่กลางทาง พระหัดถ์เลื่อนหลุดวางออกทันใด เวตาลคืนยังกัลปพฤกษ์ คนึงนึกพึงพรั่นหวั่นไหว พระอภัยสินตามมาด้วยว่องไว ถึงไศลเหลี่ยมพระเมรุพรายพรรณ์ จับตัวเวตาลพามา อสุราร้องถามที่ความขัน จับข้ามาไยนะทรงธรรม์ จงบัญชาบอกความตามมี ถามท้าวเท่าใดไม่ตอบสาร พระรีบเดิรดงดานพนาสี จึงแถลงเล่าเรื่องโดยคดี ด้วยปรีชาชาญชำนาญครัน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ