รูปฉายเมื่ออายุ ๘๐ ปี

ติรตนานุภาเวน ทีฆายุ โหหิ โสตฺถินา

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

รูปฉายเมื่ออายุ ๘๐ ปี ใน พ.ศ. ๒๔๘๕

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ