ประวัติ

ท้าววรคณานันท์ อัพภันตรปตานี ราชนารีกิจวิจารณ์ (หม่อมราชวงศ์หญิงปั้ม มาลากุล) เป็นธิดาพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ กับหม่อมทับ มาลากุล ณอยุธยา กำเนิดปีจอพุทธศักราช ๒๔๑๗ ได้รับราชการฝ่ายในในรัชกาลที่ ๕ พระราชทานหีบหมากทองคำลงยา เป็นเครื่องหมายชั้น.

สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาให้หม่อมราชวงศ์หญิง ปั้ม อยู่ในราชสำนักของพระองค์มาแต่ต้น ทรงพระเมตตาชุบเลี้ยงถึงขนาด เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยตราบเท่าวันสวรรคต พระราชโอรสของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ จึ่งทรงคุ้นเคยแต่ทรงพระเยาว์มาทุกพระองค์.

ในรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้หม่อมราชวงศ์หญิง ปั้ม เป็นท้าววรคณานันท์ อัพ/*ข*/ภันตรปตานี ราชนารีกิจวิจารณ์ อันเป็นตำแหน่งซึ่งถ้าจะเทียบก็เช่นกับจตุสดมภ์ แห่งข้าราชการฝ่ายใน พระราชทานตรา ทุติยะจุลจอมเกล้าวิเศษและเหรียญรัตนาภรณ์ชั้น ๒. และในรัชกาลที่ ๗ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ชั้น ๒.

ท้าววรคณานันท์ถึง อสัญญกรรม ปีขาล พุทธศักราช ๒๔๘๑ ชนมายุ ๖๔ ปี.

พระราชทานโกศไม้สิบสองประกอบเป็นเกียรติยศ พระราชทานเพลิงที่เมรุวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ