คำของผึ้ง

I am a honey-bee buzzing away,
ฉันคือแมลงผึ้งพาพวกอึงอื้ออัมพร
Over the blossoms the long summer day.
พันเคล้าเหล่าเกสรกะทั่งผ่านกาลคิมหันต์
Now in lily’s cup drinking my fill
เดี๋ยวไปดอกลิลี่เริงฤดีดื่มจนตัน
Now where the roses bloom under the hill.
เดี๋ยวไปที่ดอกมันทนะงามตามไศล
Gaily we fly, my fellows and I,
เราบินระเริงรื่นผึ้งอื่นๆ และฉันไซร้
Seeking the honey our hive to supply,
เสาะหาน้ำหวานไว้เพื่อได้ใช้กันในรัง
Up in the morning no laggards are we,
เริ่มต้นแต่เช้าตรู่ไป่ยอมอยู่ในภวังค์
Skimming the clover tops ripe for the bee.
วู่วู่หมู่ไม้ดังด้วยเสียงเราเหล่าภมร
Waking the flowers at dawn of day,
ปลุกมวลหมู่บุปผาแต่เพลาตะวันอ่อน
Ere the bright sun kiss the dewdrops away.
ก่อนแสงทินกรจะเริ่มลิ้มชิมน้ำค้าง
Merrily singing, busily winging,
เริงรื่นชื่นจิตต์ร้องปีกมุ่งปองพะยุงร่าง
Back to hive with the stores we are bringing.
แล้วคืนยังรังกลางเพื่อเก็บน้ำที่นำมา
No idle moments have we through the day,
ไม่เคยคิดเกียจคร้านฤๅว่างงานสักเวลา
No time to squander in sleep or the play.
ไม่เคยคิดจะหาเวลาผ่อนหย่อนกายี
Summer flying, and we must be sure,
คิมหันต์ผ่านพ้นไปเป็นนอนใจได้ดีๆ
Food for the winter at once to secure.
ดลหนาวเรายังมีอาหารมากไม่ยากกาย
Bees in the hive are up and alive-
บรรดาผึ้งในรังคงชีวังไม่วางวาย
Lazy folks cannot prosper or thrive.
คนคร้านงานดูดายย่อมเสื่อมทรามความจำเริญ
Awake little mortals, no harvest for those
เร่งตื่นเถิดทวยชนใครจะขนข้าวมาเชิญ
Who waste their best hours in slothful repose.
ผองผู้มัวเพลิดเพลินหลงหลับคร้านด้วยการเขลา
Come out. To the morning all bright things belong;
เคลื่อนออกนอกเตียงเถิดของดีเกิดแต่เช้าเช้า
Come listen awhile to the honey-bee’s song
ชมเพลงของพวกเราแล้วเร่งนึกตรึกหนทาง
Merrily singing, busily winging
เริงรื่นชื่นจิตต์ร้องปีกมุ่งปองพะยุงร่าง
Industry ever its own reward bringing.
ความเพียรไป่ละวางย่อมจะดลซึ่งผลดี

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ