เหล้า

๑. ทำไมจึ่งจำต้องผูกมิตรกันด้วยเหล้า ?

๏ การปลูกมิตรสมานมิตรคิดทางถูกในการปลูกสมานปลื้มด้วยดื่มเหล้า
ก็เห็นเหมาะฉะเพาะหมู่ผู้ขี้เมาเพื่อนดีเขาคงไม่คบต้องหลบละ
อันมิตรแท้ที่จะปลูกพันธ์ผูกยึดด้วยประพฤติดีต่อมิตรวิสสาสะ
เหนี่ยวน้ำใจไว้ได้มั่นด้วยธรรมะ“สี่สังคหะวัตถุ” ใช่สุรา ฯ

๒. ทำไมจึ่งจำต้องให้พรกันด้วยเหล้า ?

๏ สมัยนิยมเยี่ยงเราชอบเอาอย่างให้พรกันนั้นทางที่ถูกท่า
ของอื่นใช้ดื่มก็ได้-เช่นโซดาหรือน้ำชาน้ำหวานสถานควร
จำเป็นหรือ?-เราต้องอวยกันด้วยเหล้าเป็นของเมามีโทษได้โปรดหวน
นึกดูเถิดถ้าหนักอาจชักชวนแตกมิตรมวลไม่มีคุณมาจุนเจือ ฯ

๓. ทำไมจึ่งจำต้องเจริญอาหารด้วยเหล้า ?

๏ อาหารเดินเจริญด้วยใช้เหล้าฉะเพาะเขาคนติดน่าคิดเหลือ
เหตุเป็นไปในกะเพาะเพราะพิษเชื้อเกิดเป็นฝ้าพาให้เบื่อโดยเชื่อใจ
จึงดื่มเหล้าเข้าไปพลันมันกัดฝ้ารสโอชาอาหารบรรดาลได้
ชั่วครั้งคราว; ยาวนานกาลต่อไปก่อโรคภัยให้โทษโหดร้ายครัน ฯ

๔. ทำไมจึ่งจำต้องช่วยกำลังหัวใจด้วยเหล้า ?

๏ คนกินเหล้าเข้าไปหัวใจฉีดเลือดขึ้นขีดขั้นแรงคึกแข็งขัน
แต่การเกิดกำลังดั่งว่านั้นแท้จริงมันไม่ได้ให้ผลดี
กลับเป็นโทษถึงที่ทอนชีวิตเส้นโลหิตแตกกระจายตายเป็นผี
แม้เมาสร่างหมดสิ้นกายอินทรีย์อ่อนเพลียมียิ่งกว่าไม่ได้ดื่มเลย ฯ

๕. ทำไมจึ่งต้องช่วยความคิดด้วยเหล้า ?

๏ โดยที่ตนติดเหล้าเข้าใจผิดว่าความคิดคงเลิศโปร่งเปิดเผย
เหตุใช้ช่วยด้วยสุรามาชินเคยแล้วอ้างเอ่ยเอาฉะนั้นโดยดันดึง
จงนึกดูผู้ไม่ใช่นักเหล้าแท้ก็เขาคิดอะไรได้ทันถึง
อาจวิเศษกว่าซ้ำน่าคำนึงฉะนั้นจึงว่าไม่จริงอย่างยิ่งเทียว ฯ

๖. ทำไมจึ่งจำต้องย้อมใจให้กล้าหาญด้วยเหล้า ?

๏ กินเหล้าพากล้าหาญหากค้านแก้ก็จริงแลแต่ว่าน่าเฉลียว
ใช่กล้าหาญสถานดีแน่ทีเดียวต้ายมันเกี่ยวกับเหล้าของเมามาย
เหมือนถูกย้อมย่อมขาดปราศสติประมาทมิพิจารณ์การทั้งหลาย
เลือดฉีดหน้ามึนหน้านัยน์ตาพรายพาให้กลายกล้าในที่ไม่ควร ฯ

๗. ทำไมจึ่งจำต้องบรรเทาทุกข์ด้วยเหล้า ?

๏ มีทุกข์ร้อนผ่อนได้ด้วยใช้เหล้าเป็นการเข้าใจผิดคิดห้วนห้วน
เมื่อเมาแอ๋อาจสุขลืมทุกข์มวลอย่างสำนวนซึ่งตำหนิติคนเมา ฯ
คำเขาพูด: “พอเหล้าล่วงเข้าปากความทุกข์ยากหายไป” ใช่เพราะเหล้า
ทำให้หาย; หากสร่าง, จะบางเบาทุกข์ก็เปล่า, ลงปลาย, อาจกลายทราม ฯ

๘. ทำไมจึงจำต้องแก้กระหายน้ำด้วยเหล้า ?

๏ ธรรมดาว่าสัตว์ดิรัจฉานชาติสันดานด้อยต่ำเลวซำสาม
เช่นหมูหมากาไก่ใดก็ตามเมื่อมีความกระหายชลกะวนกะวาย
มันทุกตัวกลั้วคอต่อชีพได้ด้วยดื่มน้ำทำให้เพลากระหาย
มนุษย์ชอบใช้เหล้าของเมามายผิดมุ่งหมายอายมันพวกนั้นนัก ฯ

๙. ทำไมจึ่งจำต้องบำบัดโรคด้วยเหล้า ?

๏ เมื่อเจ็บป่วยปวดท้องต้องกินเหล้ายกตัวอย่างอ้างเอาไม่เข้าหลัก
ยาแก้โรคโลกนี้มีพร้อมพรักเพื่อการจักกำจัดตัดต้นตอ
เหล้านั้นไซร้มิใช่ยา, ถ้าเป็นได้ก็ต้องใช้ในทำนองทางของหมอ
เวชชศาสตร์อาจพูดพิสูจน์พอกินมากก่อเกิดพิษเพราะฤทธิ์เมา ฯ

สรุปเรื่องเหล้า

๏ สรุป ความตามกถาสุราแถลง๙ บท แจ้งจรดเรื่องเนื่องด้วยเหล้า
โลกยังเห็นเป็นดีนี่แหละเรายากจะเข้าใจคำเช่นพร่ำมา
ผู้นิยมชมชอบต้องตอบแย้งใครขืน “แห้ง” ควรเห็นว่าเป็นบ้า
พวกเลิกเหล้าอ้างเอาอเมริกาศัพท์สมญายังเรียกว่า“เปียก”เอย ๚

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ