เพื่ออีกสิบปีข้างหน้า

อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑
๏ เออเออแน่ะเธอเท่าชิวะเยาวะเราวัย
ยังน้อยและด้อยในสติสรรพะปัญญา ฯ
๏ รู้รู้เถอะหมู่เธอผิวะเผลอละเวลา
ล่วงเปล่าจะเอาสา-ระอะไรก็ไม่มี ฯ
๏ เร็วเร็วมิรอท่าทินะหน้าณสิบปี
สืบไปแน่ะในนี-ติพระรัฐธรรมนูญ ฯ
๏ ว่าว่าประดาเธอแหละเสมอกะมีธูร
ทั่วถ้วนประมวลมูลก็เสมือนกะเจ้าของ ฯ
๏ ไทยไทยไผทนามณสยามจะอยู่ครอง
ร่วมกันและกันปองจะพิทักษ์จะรักษา ฯ
๏ ทุกทุกสถานทำธุระดำรินำมา ฯ
ซึ่งผลพิพัฒน์ผา-สุกะสานต์ลุบ้านเมือง ฯ
๏ แน่แน่ฉะนั้นน่าจะอุส่าห์และอย่าเปลือง
ชีพเปล่าณเราเนืองนิจะนึกระลึกฝัน ฯ
๏ ก่อนก่อนเถอะตอนเราระยะเยาวะยังทัน
ยุคที่จะดีครันดนุครบสิอบรม ฯ
๏ เริ่มเริ่มประเดิมเข้าผิวะเราจะรองม
โง่นับจะทับถมจะกะเถิบจะเติบตาม ฯ
๏ โตโตกะตัวอยู่ละก็รู้เถอะเราทราม
ความรู้และฤๅความจะสมรรถบมองเห็น ฯ
๏ เท่าเท่ากะเจ้าของกิจะป้องก็ไป่เป็น
แล้วเพื่อนจะบำเพ็ญคุณะเพอประเทศไฉน ๚

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ