มิตรแท้มิตรเทียม Flatterers and Friends

Everyone that flatters theeIs no friend in misery.
ทุกคนที่พูดยอพะนอเจ้าในยามเศร้ามิใช่จะเป็นสหาย
Words are easy, like the wind;Faithful friends are hard to find:
อันคำพูดเหมือนลมชมสบายส่วนเพื่อนตายหายากลำบากครัน
Every man will be thy friendWhilst thou has where with to spend:
ทุกคนจะนับเจ้าเอาเป็นเพื่อนเมื่อทรัพย์เกลื่อนจับจ่ายได้มหันต์
But if store of crowns be scant,No man will supply thy want.
เมื่อทรัพย์สินสิ้นแล้วก็แล้วกันใครจะปันสินให้เห็นไม่มี
If that one be prodigal,Bountiful they will him call.
ถ้าผู้ใดจ่ายทรัพย์อย่างยับย่อยเพื่อนไม่น้อยมาพลันขมันขมี
And with such-like flattering,“Pity but he were a king.”
แล้วพูดจายกยอเกินพอดี“เสียดายที่เพื่อนมิใช่พระราชา”
If he be addict to vice,Quickly him they will entice.
ถ้าหากเขาหลงใหลไปทางชั่วก็เลยยั่วให้ใกล้เข้าไปหา
But if fortune once do frown,then farewell his great renown:
แต่ถ้าถึงคราวยับอัปราอันหน้าตาโตใหญ่ก็คลายลง
They that fawned on hime before,Use his company no more.
คนซึ่งเคยจงรักและภักดีก็หลีกลี้หลบไปไม่ประสงค์
He that is thy friend indeed,He will help thee in thy need:
ผู้ที่เป็นเพื่อนตายน้ำใจตรงย่อมจะสงเคราะห์เจ้าคราวต้องการ
If thou sorrow, he will weep:If thou wake, he cannot sleep:
ถ้าเจ้าทุกข์เขาต้องพลอยร้องไห้ถ้านอนไม่หลับเขาก็เฝ้าพล่าน
Thus of every grief in heartHe with thee doth bear a part,
ทุกข์ทั้งปวงอยู่ในดวงกมลมาลย์เขาเอาภารทุกข์ด้วยช่วยผ่อนปรน
These are certain signs to know
นี่เป็นลักษณะที่จะรู้ว่าคนผู้พูดจ้อคอยยอผล
Faithful friend from flattering foe.
ผู้ใดเป็นอมิตรคิดผจญหรือเป็นคนใจซื่อถือสัตย์ เอย.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ