การอบรมตน

กาพย์ยานีลำนำ ๑๑
๏ เราต้องประคองใจเหนี่ยวรั้งไว้จนได้จริง
โดยไม่ให้ไหวติงตามสิ่งชั่วกลั้วอารมณ์ ฯ
๏ รู้สึกนึกหวาดต้องขนลุกพองสยองผม
พึงเทียบเปรียบนิยมเหมือนอย่างตัวกลัวอาชญา ฯ
***
๏ เราต้องประคองใจเหนี่ยวรั้งไว้ให้ปรารถนา
สิ่งดีที่นำมาซึ่งสาระประโยชน์ผล ฯ
๏ เต็มตามความสามารถทั้งเฉียบขาดอาจอดทน
ปรีดาปราโมทย์กมลเหมือนได้แก้วนึกแล้วสม ฯ
***
๏ เราต้องประคองใจเหนี่ยวรั้งไว้ให้นิยม
ในทางข้างอบรมบ่มบำเพ็ญสิ่งเป็นคุณ ฯ
๏ ละชั่วกลัวอย่าใกล้ทำดีไว้ให้ไพบูลย์
พร้อมสรรพสนับสนุนน้อยยึดยุดพุทธ์ศาสน์สอน ฯ
***
๏ เราต้องประคองใจเหนี่ยวรั้งไว้ให้แน่นอน
ไม่มาอนาทรร้อนใจตนตามผลกรรม ฯ
๏ สิ่งใดล่วงไปแล้วต้องนึกแน่วในแนวธรรม
เพียงรู้เป็นครูจำไม่เสียใจดีใจเกิน ๚

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ