เครื่องไทยธรรม

ที่ถวายพระสงฆ์ในงารพระเมรุนั้น เบ็จเสร็จดุจมีข้างล่างนี้ ฯ

พระสงฆ์สดัปกรณ์ถวายองค์ละ๒๐ เซน ฯ

พระสงฆ์สวดพระธรรมถวายองค์ละ ๓๐ เซน ฯ

สวดดาร์ สวดพุทธาภิเษก สวดผจญมารถวายองค์ละ ๑ เหรียญ

พระสงฆ์เทศนานอกจากสังคายนาถวายองค์ละ ๒ เหรียญ

กับผ้าไตรองค์ละ ๑ ไตร ฯ

พระสงฆ์สวดแจงถวายองค์ละ ๒ เหรียญ ฯ

นั่งหัตถบาสและรับสัพพี ถวายองค์ละ ๑ เหรียญ ฯ

พระสงฆ์อ่านพระอภิธรรม ๑ รูป ชักสังเค็ต ๒ รูป รวม ๓ รูปถวายองค์ละ ๑๐ เหรียญ และไตรผ้าเทศเอก ๑ ไตร บาตร์ทองเหลี่ยงพร้อมทั้งถลกลายทอง ๑ ย่ามลายทอง ๑ กรรไกรหนีบหมาก ๑ เต้าปูนทองเหลือง ๑ กล่องทองเหลืองใส่ยา ๑ กล่องทองเหลืองใส่สีเสียด ๑ กล่องทองเหลืองใส่บุหรี่ ๑ ไม้เท้าสามง่ามเหล็ก ๑ พัด ๑ เสื่อรำเจียก ๑ เสื่อสีแดง ๑ หมอนหน้าลายทอง ๑ มุ้ง ๑ รองเท้า ๑ คู่ ร่ม ๑ สำรับคาว ๑ สำรับหวาน ๑ ขันเชิง ๑ กระโถนทองเหลือง ๑ กาต้มน้ำทองเหลือง ๑ ป้าน ๑ ชาอย่างดี ๑ ห่อ น้ำตาล ๑ หีบ ไม้ขีดไฟ ๑ ห่อ ธูป ๑ ซอง ฯ

พระสงฆ์เทศนาสังคายนา ๓ ธรรมาสน์ คือ ปุจฉาวิสัชนาถวายองค์ละ ๑๐ เหรียญ ไตรผ้าเทศเอก ๑ ไตร ผ้าขนหนู ๑ พัดขนนก ๑ ร่มกำมหริด ๑ รองเท้า ๑ คู่ เชิงเทียนหลอด ๑ กาน้ำร้อนสานพร้อมทั้งถ้วย ๑ กาต้มน้ำทองเหลือง ๑ ใบชา ๑ ห่อ น้ำตาล ๑ ห่อ เทียนฝรั่ง ๑ ห่อ ธูปหอม ๑ ซอง ไม้ขีดไฟ ๑ ห่อ ฯ

ส่วนเครื่องที่แต่งเปนพระรูปพระบรมศพที่ถวายพระเพลิงเสร็จแล้วนั้น ต้องใส่ป่นไปกับถ่าน คือเหรียญทอง ๓๒ เหรียญ เหรียญเงิน ๓๒ เหรียญ ต้องเบิกมาจากกรมพระอาลักษณ์ ฯ

แหวนทองฝังเพ็ชร์ ๑๖ วง ฯ แหวนทองฝังทับทิม ๑๐ วง รวม ๓๒ วง ต้องเบิกมาจากกรมช่างทอง ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ