เครื่องแต่งตัว

พระกรุณาเปนเจ้าชีวิตเหนือเกล้า และเจ้านายผู้หญิงทรงขาวทั้งหมด สตรีมีบรรดาศักดิ์นุ่งห่มขาวทั้งหมด ฯ

พระองค์เจ้าผู้ชายและเสนาบดี ในเวลาแห่พระบรมศพต้องนุ่งสนับเพลาเชิงชายปักทอง ผ้าและเสื้อเยียรบับ เสื้อผายสะไบขาวรายดอกทอง ขลิบทองใหญ่ ๑๐ นิ้ว คาดสำรสใส่ลุมพอกเกี้ยวทองล้วนกนกและดอกไม้ไหว ๑๑ สำหรับอัครมหาเสนาโยง ดอกไม้ไหว ๑๐ สำหรับเสนาบดีคู่เคียง ส่วนชฎาพอกสำหรับพระองค์เจ้ามีดอกไม้ไหว ๑๐ ฯ สำหรับหม่อมเจ้ามีดอกไม้ไหว ๗ ฯ

มนตรีศักดิ์ ๙ หัวพัน นุ่งสนับเพลาเชิงชายขลิบเงินก้าไหล่ทอง ผ้าและเสื้อเยียรบับ เสื้อผายสะไบขาวมีดาวรายขลิบทองใหญ่ ๘ นิ้ว คาดสำรสใส่ลุมพอกเกี้ยวเงินก้าไหล่ทอง ดอกไม้ไหวเงินก้าไหล่ทอง ๙ ฯ

มนตรีศักดิ์ ๘ หัวพัน นุ่งสนับเพลาปักเชิงชาย ผ้าและเสื้อเยียรบับ เสื้อผายสะไบขาวไม่มีดอก ขลิบเงินก้าไหล่ทองใหญ่ ๖ นิ้ว คาดสำรส ใส่ลุมพอกเกี้ยวเงินก้าไหล่ทอง ดอกไม้ไหว ๘ ฯ

มนตรีศักดิ์ ๗ หัวพัน นุ่งสนับเพลาเชิงชาย ผ้าเกี้ยว เสื้อเยียรบับ เสื้อผายสะไบขลิบทองเหลืองก้าไหล่ทองใหญ่ ๖ นิ้ว คาดสำรสใส่ลุมพอกเกี้ยวไม้ลงรักปิดทอง ไม่มีดอกไม้ไหว ฯ

มนตรีศักดิ์ ๖ หัวพัน นุ่งเหมือนมนตรีศักดิ์ ๗ หัวพัน แต่ใส่เสื้อเข้มขาบ เสื้อผายขลิบใหญ่ ๕ นิ้ว ฯ

มนตรีศักดิ์ ๕ หัวพัน นุ่งเหมือนมนตรีศักดิ์ ๖ หัวพัน แต่ใส่เสื้ออัตลัต เสื้อผายขาวขลิบใหญ่ ๔ นิ้ว ฯ

มนตรีศักดิ์ ๔ หัวพัน ศักดิ์ ๓ หัวพัน แต่งกายเหมือนมนตรีศักดิ์ ๕ หัวพัน แต่ไม่มีลุมพอก ฯ

ตั้งแต่มนตรีศักดิ์ ๒ หัวพันลงไป นุ่งห่มผ้าเทศเอกขาวถือดอกบัว ฯ

นอกจากแห่

เจ้านายและเสนาบดีนาหมื่นสรรพมุขมนตรีข้าราชการต้องนุ่งห่มตามธรรมดา ฯ

----------------------------

พระบาทสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ มณีวงศ จอมจักรพงศ พระเจ้ากรุงกัมพุชาธิบดี

เปนเจ้าชีวิตเหนือเกล้า

ทรงพระราชทานอนุญาตตามพระราชกำหนดนี้

(ลายพระหัดถ์) พระศรีสวัสดิ์มณีวงศ

 

ออกญาวังวรเวียงไชย

รับพระบรมราชโองการและพระบัณฑูรสุรสีหนาทใส่เหนือเกล้า

(ลงนาม) จวน

  1. ๑. สะไบคือผ้าโปร่งหรือบาง เสื้อผายสะไบขาว คือเสื้อครุย

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ