พระศิลปานุจิตรการ (ฉัตร อินทรเสน)

พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน

พระศิลปานุจิตรการ (ฉัตร อินทรเสน)

พ.ศ. ๒๔๐๐ – ๒๔๗๕

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ