ประวัติ

ท้าววนิดาวิจาริณี (เหม สุจริตกุล) เกิดวันพุฒ เดือนหก แรมแปดค่ำ ปีจอสัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๒๐๐ ตรงกับวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๘๑ ในรัชกาลที่ ๔ ได้เข้าไปอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ที่ตำหนักพระเจ้าลูกเธอ ในเจ้าคุณพระไอยิกา ซึ่งเปนเจ้าจอมมารดาอยู่ในรัชกาลนั้น ได้ช่วยถนอมกล่อมเกลี้ยงดูแลรักษาพระเจ้าลูกเธอฯ โดยมากบ้างน้อยบ้างทั่วไป ให้มีความศุขสำราญ จนทรงพระเจริญวัยขึ้นทุกพระองค์

ต่อมาในรัชกาลที่ ๕ ก็ได้ช่วยเจ้าคุณไอยิกาพิทักษรักษา กำกับพระพี่เลี้ยงพระนมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ในสมเด็จพระนางเจ้าโดยมากบ้างน้อยบ้างทุกพระองค์ ให้ทรงพระเจริญศุขสำราญตลอดเวลาที่ยังทรงพระเยาว์อยู่ ได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดในตำแหน่งที่ขรัวนายฝ่ายในพระบรมมหาราชวัง

ครั้นมาในรัชกาลประจุบันนี้ ทรงพระราชคำนึงถึงคุณความดีความชอบที่ได้ทำการฉลองพระเดชพระคุณมาแต่ก่อนนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรให้เปนท้าววนิดาวิจาริณี แลได้รับพระราชทานตราเครื่องราชอิศริยาภรณ์ฝ่ายใน ทุติยจุลจอมเกล้า และได้รับพระราชทานเงินปีเบี้ยหวัด ทั้งรดน้ำสงกรานต์ด้วยทุกปี

ใน พ.ศ. ๒๔๖๔ ท้าววนิดาวิจาริณี ป่วยเปนโรคชราอยู่ช้านาน มีอาการทรงอยู่แลซุดลงทีละน้อย จนวันที่ ๑๐ สิงหาคม จึงถึงอนิจกรรม มีอายุ ๘๓ ปี กับสามเดือนหย่อนอยู่สักหกวัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกษราชินิกูลแล้ว จะพระราชทานเพลิงศพพร้อมกับศพเจ้าพระยาสิริรัตนมนตรี ณวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ