อวสานแห่งเรื่อง

เมื่อได้หมั้นกับชายที่หล่อนรักแล้ว นุชได้อยู่กับบิดาต่อมาอีก จนถึงเดือนมีนาคม พระยารัตนวาทีเดินทางมาถึงประเทศสยาม ท่านได้ลงมายังจังหวัดหลังสวนพร้อมกับคุณหญิง เพื่อเยี่ยมเพื่อนเก่า เมื่อท่านกลับกรุงเทพฯ นุชได้ไปกับท่านด้วย และคงอยู่ที่บ้านกับเจ้าคุณและคุณหญิงต่อไปอีก ๒-๓ วัน แล้วคู่หมั้นก็ได้ทำพิธีแต่งงานที่บ้านเจ้าบ่าว บัตรเชิญในงานนี้มีคำว่า “บุตรบุญธรรมของพระยารัตนวาที” อยู่ด้วย.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ