เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ได้รับพระราชทาน

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๔๐
ปฐมจุลจอมเกล้า เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๔๔๙
เหรียญรัตนาภรณ์ ว.ป.ร.๒ เมื่อ ๘ มีนาคม ๒๔๕๓
มหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๔๕๓
เหรียญรัตนาภรณ์ จ.ป.ร. ๒ เมื่อ ๔ เมษายน ๒๔๕๔
ประถมาภรณ์มงกฎไทย เมื่อ ๙ พฤศจิกายน ๒๔๕๘
ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๒
ประถมาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ ๑ มกราคม ๒๔๖๒
รัตนวราภรณ์ เมื่อ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๖๔
เหรียญรัตนาภรณ์ ป.ป.ร.๒ เมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๗๒
เหรียญรัตนาภรณ์ อ.ป.ร. ๑ เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๘๑
มหาวชิรมงกุฎ เมื่อ ๑๕ เมษายน ๒๔๙๓
นพรัตนราชวราภรณ์ เมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๔๙๓

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ