พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีน เมื่อ ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑)

เรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีน

พระราชหัตถเลขา

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีน

เมื่อ ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑)

----------------------------

พิมพ์ในงานพระเมรุ

พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วันที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ