ว่าด้วยการนักขัตฤกษ์ตามประเพณีนิยม

การรื่นเริงนี้ มีแต่หมอลำคนร้องเล่นในเวลางารทำบุญหรือเวลาเที่ยวเล่นสาว (เกี้ยวสาว) ในเวลากลางคืนมีแคนกับมีปี่อ้อแลซอกระบอกไม้ไผ่สำหรับเล่นกันจำเพาะบุคคลคนหนึ่งหรือสองคนสามคนเปนอย่างมาก วิธีเล่นคนหนึ่งลำ (ร้อง) ซอปี่แคนก็ทำเพลงประสารพร้อมไปกับเสียงลำเท่านั้น

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ