คำปรารภ

คุณอา ศุภา สิริกาญจน เป็นธิดาคนที่สองของคุณปู่คุณย่า (หลวงสิริกาญจนเสวก และทองอยู่ สิริกาญจนเสวก) เกิดที่บ้านริมถนนบำรุงรัฐ ตำบลจักรวรรดิ์ อำเภอสัมพันธวงศ์ พระนคร เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๗ ได้เล่าเรียนในโรงเรียนราชินี (ล่าง) ออกจากโรงเรียนแล้วมาช่วยธุระกิจการงานของคุณปู่ คุณอาเป็นผู้กอร์ปด้วยเมตตากรุณา รักใคร่อุปการะบุตรธิดาของพี่ๆ น้องๆ โดยถ้วนทั่วกัน โดยเฉพาะที่เลี้ยงดูอุ้มชูมาตั้งแต่ยังเป็นทารกนั้น ๓ คน ส่วนในด้านการศาสนา คุณอาก็เป็นพุทธมามกะผู้มีศรัทธาปสาทะแรงกล้าผู้หนึ่ง หมั่นรักษาศีลบำเพ็ญทานประกอบการต่างๆ ที่เป็นกุศล ตลอดจนได้สงเคราะห์บวชกุลบุตรบางคนไว้ในพระพุทธศาสนา คุณอามีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง โรคกำเริบยิ่งขึ้นเนื่องจากความเศร้าโศกแสนสาหัสเมื่อคุณปู่ถึงแก่กรรม ซึ่งทำให้คุณอาต้องเสียชีวิตลงหลังจากมรณกรรมของคุณปู่ไม่ถึงปี คือ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๑ เพราะเส้นโลหิตในสมองแตก

ปกติคุณอาเป็นคนชอบอ่านหนังสือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉะนั้นในโอกาสที่กระทำฌาปนกิจจึงได้ขออนุญาตพิมพ์พระราชนิพนธ์เรื่องหนึ่ง ซึ่งปรากฏในสมุดเล่มนี้ เพื่อเป็นบรรณาการแด่ท่านที่เคารพนับถือและที่กรุณามาให้เกียรติในงาน ถ้าคุณอาทราบได้โดยญาณวิถีใดๆ คงจะสบใจและอนุโมทนา

บังอร สิริกาญจน ศตวุฒิ

กันต์ สิริกาญจน

วรวัฒนา สิริกาญจน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ