พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๑

ถึงกรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์ ด้วยได้รับหนังสือของเธอลงวัน ๑ ๒ ค่ำ ปีมะแมเบญจ๑๖ศก ทราบความแล้ว ฉันมาคราวนี้วันแรกๆ ดูขึ้นบกเดิรเหินแรงน้อยไป แต่ครั้นอยู่หลายวันค่อยมีแรง แลอาการสบายเกือบจะปรกติดีทีเดียว ระยะทางที่มาพักแห่งใดได้จดหมายสอดมาด้วยแล้ว วันกลับนั้น จะเข้าปากน้ำในวัน ๑ ๒ ค่ำ เวลา ๒ โมงเช้า คงจะถึงกรุงเทพ ฯ ราวบ่ายโมงหนึ่ง ราชการไปถึงจึงจะพูด

หนังสือเขียนที่เรือเวสาตรี จอดที่คุ้งยายมัน

วัน ๔ ๒ ค่ำ ปีมะแมเบญจ๑๖ศก ศักราช ๑๒๕๕

สยามินทร์

  1. ๑. พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์ ทรงบัญชาการกระทรวงเมือง

  2. ๒. ระยะทางที่กล่าวในพระราชหัตถเลขาฉบับนี้ยังค้นไม่พบ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ